Formatting code for BroFolk


show source only
@@====Liste over Bro / Spærremænd MK==== Husk at ringe i god tid. De fleste har fuldtidsjob, kone og børn.@@
@@Husk spærretid på hverdage Kl 06 - 09 og 15 - 18@@
revideret 20 - 02 - 2020======@@

""<table border=1 width=100%>
<tr><th width=20%>Skib</th> <th width=20%>Navn</th> <th width=20%>Bro / Spærremand M/K</th> <th width=20%>Tlf. nummer</th><th width=20%>Bemærkning</th></tr>


<tr><td valign="Top">Altair</td> <td>Lars Meinild </td> <td>Bromand</td> <td>25733016</td> <td>bor langt væk</td> </tr>

<tr><td valign="Top">Thilde</td> <td>Jimmy<br/>Olav Cleemann<br/>Søren Stenderup<br/>Søren</td> <td>Bromand<br/>Bromand<br/>Bromand<br/>Spærremand</td><td>21658375<br/>51842153<br/>42476524<br/>00000000<br/></td> <td>Havnefoged<br/>Bor tæt på<br/>Bor tæt på<br/>Af og til</td></tr>

<tr><td valign="Top">Mary</td> <td>Jess<br/></td> <td>Bromand<br/></td><td>31179016<br/></td><td>Er på Mary </td></tr>

<tr><td valign="Top">Fane</td> <td>Sammy</td> <td>Bromand</td><td>29920392</td><td>Bor i nærheden</td></tr>

<tr><td valign="Top">Gasen</td> <td>Lasse Taarnhøj<br/>Nicky S.G. Yeadon<br/>Jesper Munk<br/>Lulu Sørum <br/>Tue Johansson<br/>Rune<br/>Hanne Gotved<br/>Kaspar Saltzstein<br/></td> <td>Bromand<br/>Bromand<br/>Bromand<br/>Bromand<br/>Bromand<br/>Bromand<br/>Spærredame<br/>Spærremand<br/></td><td>40450004<br/>60761873<br/>22727684 <br/>30482475<br/>20783855<br/>31792315<br/>20428979<br/>61783022<br/><td>N<br/>frederiksberg<br/>Brønshøj<br/>Søborg<br/>Kbhvn N<br/>NV<br/>På Bogø<br/>x<br/></td></tr>

<tr><td valign="Top">Fønix</td> <td>Daniel M Vejborg</td> <td>Spærremand</td><td>x</td><td></td></tr>


<tr><td valign="Top">Lotte Brinch</td> <td>Eric Erichsen<br/>Annette Erichsen<br/></td> <td>Bromand<br/>Spærredame<br/></td><td>40856017<br/>51838751<br/></td><td>Hjemme om aftenen<br/>Hjemme om aftenen<br/></td></tr>


<tr><td valign="Top">Ma-ri</td> <td>John Bo Nielsen<br/>Ingelise Nielsen<br/><br/>Henrik Bo Nielsen<br/>Anders-bo</td> <td>Bromand<br/>Spærredame<br/><br/>Bromand<br/>Spærremand</td><td>28818298<br/>28212870<br/><br/>22995458<br/>72202980</td><td>Arb. om dagen<br/>Arb. om dagen<br/><br/>Aftal tid<br/>Aftal tid</td></tr>


<tr><td valign="Top">Spurven</td> <td>Signe M. Kragh<br/>Robin</td> <td>Bromand<br/>Bromand</td><td>22890511<br/>52176372</td><td>Aftal tid<br/>Aftal tid</td></tr>

<tr><td valign="Top">Svalan</td> <td>Kim B.Jørgensen<br/>Anders Freund<br/>Michael Boksa<br/>Bjarne B. Jørgensen<br/>Mau Jørgensen<br/>Stig Rasmussen</td> <td>Bromand<br/>Bromand<br/>Spærremand<br/>Bromand<br/>Brodame<br/>Spærremand</td> <td>41652420<br/>26730674<br/>24419485<br/>22610492<br/>25152635<br/>20678475</td><td>Bor tæt på<br/>x<br/>x<br/>x<br/>Bor tæt på<br/>x</td></tr>


<tr><td valign="Top"> Wotan</td> <td>Jørgen<br/>Michael<br/>Hanne</td> <td>Bromand<br>Bromand<br/>Spærredame</td><td>40119649<br/>23912476<br/>28641365</td><td>Ring og aftal tid</td></tr>

<tr><td valign="Top">Ekstra folk</td> <td>Frederik H. Sørensen<br/>Christopher D. Munk<br/>Jacob O. Nielsen<br/>Didde M. Noach</td><td>Bromand<br/>Bromand<br/><br/>Spærremand<br/>Brodame</td><td>00000000<br/>00000000<br/><br/>60171310<br/>81544393</td><td>Bor i Sverige<br/>Bor i Sverige<br/><br/>x<br/>Frb.</td></tr>


</table>""
Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by WikkaWiki