Formatting code for BroFolk


show source only

=====Brolisten er på grund af nyt system ikke gyldig, tjek sidste nyt siden=====


@@====Liste over Bro / Spærremænd MK==== Husk at ringe i god tid. De fleste har fuldtidsjob, kone og børn.@@ revideret 08 juni 2017======

""<table border=1 width=100%>
<tr><th width=20%>Skib</th> <th width=20%>Navn</th> <th width=20%>Bro / Spærremand M/K</th> <th width=20%>Tlf. nummer</th><th width=20%>Bemærkning</th></tr>


<tr><td valign="Top">Altair</td> <td>Lars </td> <td>Bromand</td><td>25733016</td></tr>

<tr><td valign="Top">Birgitte Helle</td> <td>Jimmy<br/>Olav Clemann<br/>Maria<br/>Søren</td> <td>Bromand<br/>Bromand<br/>Bromand<br/>Spærremand</td><td>21658375<br/>51842153<br/>53802789<br/>00000000<br/></td> <td>Næsten altid i havnen<br/>Arbejder om dagen<br/></td></tr>

<tr><td valign="Top">Donnawood</td> <td>Jess<br/></td> <td>Bromand<br/></td><td>31179016<br/></td><td>Er på Mary<br/ </td></tr>

<tr><td valign="Top">Fane</td> <td>Sammy</td> <td>Bromand</td><td>29920392</td><td>Bor i nærheden</td></tr>

<tr><td valign="Top">Gasen</td> <td>Christopher D. Jensen<br/>Nicky S.G. Yeadon<br/>Io Kastrup Olseen<br/>Tove B. Lund<br/>Nana B. Christensen<br/>Arne Gotved<br/>Hanne Gotved<br/>Kaspar Saltzstein<br/>Jacob O. Nielsen</td> <td>Bromand<br/>Bromand<br/>Bromand<br/>Bromand<br/>Bromand<br/>Spærremand<br/>Spærredame<br/>Spærremand<br/>Spærremand</td><td>22331918<br/>60761873<br/>26213748<br/>60151774<br/>60179517<br/>28837475<br/>20428979<br/>61783022<br/>60171310<td>x<br/>x<br/>x<br/>x<br/>x<br/>På Bogø om sommeren<br/>På Bogø om sommeren<br/>x<br/>xx</td></tr>

<tr><td valign="Top">Haabet</td> <td>Daniel M Vejborg</td> <td>Bromand</td><td>23843906</td><td></td></tr>

<tr><td valign="Top">Haabet</td> <td>Samir Skov</td> <td>Bromand</td><td>31100330</td> <td>Arbejder om dagen</td></tr>

<tr><td valign="Top">Larus</td> <td>Tina</td> <td>Brodame</td><td>24824716</td><td></td></tr>

<tr><td valign="Top">Lotte Brinch</td> <td>Eric Erichsen<br/>Annette Erichsen<br/></td> <td>Bromand<br/>Brodame<br/></td><td>40856017<br/>51838751<br/></td><td>Hjemme om aftenen<br/>Hjemme om aftenen<br/></td></tr>


<tr><td valign="Top">Ma-ri</td> <td>John Bo Nielsen<br/>Ingelise Nielsen<br/><br/>Henrik Bo Nielsen<br/>Anders-bo</td> <td>Bromand<br/>Spærredame<br/><br/>Bromand<br/>Bromand</td><td>28818298<br/>28212870<br/><br/>22995458<br/>72202980</td><td>Arb. om dagen<br/>Arb. om dagen<br/><br/>Arb om dagen<br/>Aftal tid</td></tr>


<tr><td valign="Top">Spurven</td> <td>Signe M. Kragh<br/>Robin</td> <td>Bromand<br/>Bromand</td><td>22890511<br/>52176372</td><td>Aftal tid<br/>Aftal tid</td></tr>

<tr><td valign="Top">Svalan</td> <td>Kim Bøge Jørgensen<br/>Anders Freund<br/>Michael Boksa<br/>Bjarne B. Jørgensen<br/>Stig Rasmussen</td> <td>Bromand<br/>Bromand<br/>Bromand<br/>Bromand<br/>Bromand</td><td>41652420<br/>26730674<br/>24419485<br/>22610492<br/>20678475</td><td>Bor tæt på<br/>.<br/>Bor tæt på<br/><br/>Bor tæt på</td></tr>


<tr><td valign="Top"> Wotan</td> <td>Jørgen<br/>Michael<br/>Hanne</td> <td>Bromand<br>Bromand<br/>Spærredame</td><td>40119649<br/>23912476<br/>28641365</td><td>Ring og aftal tid</td></tr>


</table>""

Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by WikkaWiki