Revision [517]

This is an old revision of FremtidsIdeer made by NyhavnsWebmaster on 2008-04-27 23:01:09.
 
Billed


TS bestyrelse har d. 14 april accepteret at Nyhavn afholder Pinsetræf år 2011.
2011 er et mærkeår for Nyhavn, da det markerer 35-året for oprettelse af Nyhavns Veteranskibshavn.

Vi fik også lov til at afholde TS medlemsmøde 7-8 marts 2009...
Primusmotor Eric Erichsen. Har du lyst til at give en hånd med kontakt Eric på email ere@tib.dk

Læs referat fra skipperlaugets admiralforsamling ang. oplæg. mere følger snarest.

Vi indkalder til betyrelses møde i Nyhavns Skipperlaug d. 29/4 kl. 16.30 på Wotan.

Formanden og Havnefogeden holder møde med DFDS kanaltours ledelse kl 13:00 d. 29/4 på Wotan


....
Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by WikkaWiki