Formatting code for LiNks


show source only

{{image class="nht" alt="Billed" title="Læs teksten" url="../Billeder/Links.jpg"}}

@@ Har du nogle nyttige link, så send dem til mig. @@
""<table width=100% border=1> <tr>
<td width=50%> <a href="http://www.wotan.dk">Wotan</a><br />
<a href="http://www.lottebrinch.dk">Lotte Brinch</a><br /><a href="http://www.ma-ri.dk/">Ma-Ri</a><br />
<a href="http://www.ts-skib.dk">TS</a><br />
</td>

<td width=50%> <a href="http://www.nyhavnsforeningen.dk/">Nyhavnsforeningen.dk</a><br />
<a href="http://www.søfartshistorie.dk">Søfartshistorie.dk </a><br />


<a href="http://www.soefart-frem.dk">Søfartens Fremme</a><br />
<a href="http://www.skibstekniskselskab.dk">Skibsteknisk Selskab</a><br />

</td>
</tr></table>""
Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by WikkaWiki