Formatting code for MeReto


show source only

""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/December 2003 -lille.jpg" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>???</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td>Navn <br />by </td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>Endnu et billede af skibet , da hun lå udenfor omkring 2003 , husker tydeligt at rednings jollen hang på siden af skibet. </td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Nyhavn</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""
Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by WikkaWiki