Revision history for AnDet


Revision [3960]

Last edited on 2020-04-07 08:39:13 by NyhavnsWebmaster
Deletions:
Nøgler
1 Thomas
2
3
4
5 Jimmy
6-7 - 8-9-10 Kommunen
12 kbh havn ligger hos jimmy
13 - 14 Annette og Eric
15 Olav


Revision [985]

Edited on 2010-07-05 02:12:16 by NyhavnsWebmaster
Additions:
12 kbh havn ligger hos jimmy
15 Olav
Deletions:
11 kbh havn ligger hos jimmy
12 ligger ho Jørgen


Revision [976]

Edited on 2010-06-25 05:11:24 by NyhavnsWebmaster
Additions:
1 Thomas
3
11 kbh havn ligger hos jimmy
12 ligger ho Jørgen
13 - 14 Annette og Eric
Deletions:
1
3 Annette
11 kbh havn


Revision [975]

Edited on 2010-06-22 08:51:03 by NyhavnsWebmaster
Additions:
Nøgler
1
2
3 Annette
4
5 Jimmy
6-7 - 8-9-10 Kommunen
11 kbh havn
Deletions:
NøGler


Revision [974]

Edited on 2010-06-22 08:48:48 by NyhavnsWebmaster
Additions:
NøGler


Revision [61]

Edited on 2008-03-17 07:57:49 by NyhavnsWebmaster
Additions:
Havnen uddøede efterhånden i løbet af tresserne som aktiv og blev i 1976 genindviet som museums- og veteranskibshavn.


Revision [58]

Edited on 2008-03-17 07:51:52 by NyhavnsWebmaster
Additions:
=====Nyhavn - succes og krise=====
Nyhavns gamle historie
Nyhavn blev indviet i 1673 og er et af Københavns ældste havneafsnit. Kongen forordnede at der skulle graves en kanal så verdenshandelen skulle bringes helt ind til kongens nye torv, og sådan blev det.
Gennem tiderne er skibene som besejler til de syv have voksede blevet for store til den snævre Nyhavnskanal, og de mindre skibe der sejlede lokalt i Danmark overtog kajerne.
Først da lastbilerne udkonkurrerede småskibsfarten efter den 2. verdenskrig mistede Nyhavn sin betydning som havn, og i slutningen af 50-erne var det slut. Skibene og søfolkene var væk, og området forfaldt.
=====Nyhavns nye historie=====
Jeg ved I alle på en eller anden måde kender Nyhavn i København, ikke kun fordi I er skibselskere, men fordi Nyhavn i dag er Københavns og Danmarks turistbrand nummer ét over hele verden.
"Oh what I remenber as the best place in Denmark, was the little canal in the center of Copenhagen with the wonderful old houses and ships" var svaret fra en kinesisk dame jeg mødte i Sydafrika, på mit spørgsmål om hvad der havde gjort mest indtryk fra hendes besøg I Danmark.
Nyhavn er i dag en turistsucces på verdensplan.
Ældre folk husker Nyhavn som et livligt sted med lige dele øl, sømænd og ensomme piger. Nyhavn var et uartigt og lidt farligt sted. Men for 40- 50 år siden var det slut. Der var anlagt gode veje og bygget broer, så landtransporten var hurtigere og billigere en småskibsfarten. Og de mange søfolk og havnearbejdere fra Frihavnen forsvandt da containerskibene blev sat i drift. Fra aktiv småskibshavn blev Nyhavn en parkeringsgade for biler, værtshusene manglede kunder, og de "uartige" pigerne flyttede til indre by.
I de tidligere så glade dage var der søfolk og øl i stride strømme. I dag er der ingen søfolk, men øllet flyder igen på solsiden, og på varme dage er det bogstavelig talt ikke til at komme frem for borgere og turister der nyder solen, miljøet og øllet. Nyhavn har gennem de sidste 15 år været Danmarks ultimativt tættest befolkede plads.
Men hvad skete der egentlig?
Nyhavns armod i 60erne blev iagttaget med bekymring, og fremsynede folk - med arkitekt Peter Læssøe Stephensen i spidsen - så Nyhavns enestående mulighed for at blive en veteranskibshavn midt i København, i et miljø hvor fredede bygninger, kajanlæg og bevaringsværdige fartøjer ville gå op i en højere enhed. Og visionen blev omsat til virkelighed - det var det der skete..
Nyhavnsforeningen blev stiftet for at skabe et nyt liv i Nyhavn, og foreningen inviterede den tre år ældre Træskibs Sammenslutning - der er landsforeningen til bevarelse af ældre brugsfartøjer - til at holde et par stævner i Nyhavn, hvor havnevæsenet åbnede broen og den øde kanal blev fyldt med sammenslutningens restaurerede gamle sejlskibe. Ved det andet stævne - hvor det var hed sommer - fik varmen broklappen til at udvide sig så den ikke kunne åbne igen selvom brandvæsenet prøvede at afsvale metallet med kaskader af vand. Skibene var lukket inde i godt en uge, og det siges at det var længe nok til at københavnerne og bystyret kunne se at Nyhavn selvfølgelig skulle være en permanent træskibshavn.


Revision [57]

Edited on 2008-03-17 07:49:36 by NyhavnsWebmaster
Additions:
=====Geografi=====

Nyhavnskanalen er delt i en indre kanal op mod Kongens Nytorv og en ydre kanal ud til havneløbet adskilt af Nyhavnsbroen. Kanalen slutter mod Kongens Nytorv med et fornemt anlæg fra 1907, hvor en pompøs central anløbstrappe med en lav og solid kampestens toiletbygning på hver side mod bolværkerne, sikrer en smuk visuel forbindelse mellem pladsen og havnen. Og netop udsigten til havnens vand har inspireret til placeringen af mindeankeret for anden verdenskrigs omkomne søfolks. Men udsigten og toiletbygningerne er desværre i dag total spoleret af Canal Tours havneanlæg med billetkontor, reklameskilte og flagstænger.

Mindeankeret er opstillet på en smuk brolagt forplads for enden af Nyhavnskanalen, som overgang til Kongens Nytorvs fornemme pladsrum.

Den anden ende af den indre kanal - der er veteranskibshavnen - lukkes af Nyhavnsbroen.

Den første bro blev bygget i 1874, og den nuværende "elektrisk drevne klapbro" er bygget 1911-1912.

På begge sider af kanalen ligger de gamle fredede huse side om side i en farverig, unik og charmerende historiefortællende helhed. "Det er mageløst" for at citere den berømte digter H.C. Andersen, der i nogle år boede i nummer 18 på den pæne side, hvor Charlottenborg - Det kongelige Akademi for de skønne kunster - har været hjørnebygningen mod Kongens Nytorv siden "slottet" stod færdigt i 1677.

Charlottenborgsiden - den nordvendte husrække - er 'den pæne side' - i modsætning til 'den uartige side' hvor facaderne vender mod solen. Det er solsiden der er berømt - og tidligere berygtet - som den lystige, støjende og uartige side. Den med de ulige husnumre.

Bolværkerne er af solidt tømmer, men ikke uforgængelige, og netop denne vinter er hele solsiden renoveret.
Deletions:
Hvad som helst


Revision [48]

Edited on 2008-03-16 13:17:31 by NyhavnsWebmaster
Additions:
......


Revision [47]

The oldest known version of this page was created on 2008-03-16 13:17:19 by NyhavnsWebmaster
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki