Revision [1174]

This is an old revision of ArrangeMenter made by NyhavnsWebmaster on 2010-12-27 10:39:59.

 

Billed

Arrangementer 2010


PGA Isen er fisketuren med Fane 29-12 aflyst.


Jeg har nu fået en officiel aflysning, men Skipper Sammy arbejder på en eventuel forårstur, når isen er væk... mere om det senere

Godt Nytår 31 / 12 kl 10:00

Traditionen tro vil skipperlauget gerne hilse på alle medlemmerne (og deres gaster) og ønske dem et godt nytår. I år samles vi på Fane, hvor der sikkert er et eller andet vi kan fornøje vores ganer med.
Admiral forsamlingen 2011 er den 16 marts

Pinsestævne i København ... Speciel side oprettet på forsiden
....

Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki