Revision [2101]

This is an old revision of ArrangeMenter made by NyhavnsWebmaster on 2013-03-11 15:47:21.

 

Billed

Arrangementer 2013


Opdateret 11 marts


Årsmøde i Nyhavns Skipperlaug
Admiralforsamling 2013
Tirsdag d. 9/4 kl. 19.00
SVALAN i Nyhavn

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Formandens beretning v/ Jørgen Krumbæk Hansen

3. Orientering fra
3.1: Havnefoged v/Jimmy Andersen
3.2: Nyhavns Skipperlaugs sekretær v/Annette Dres
3.3: TS v/Eric Erichsen, lokalmand for Nyhavn
3.4: Bro- og spærreprøver / godkendelse af folk på listen + justering af broliste
3.5: Orientering fra NYHAVNSFORENINGEN v/ Sammy Eisinger

4. Regnskab, herunder status på el-forbrug samt fastsættelse af kontingent v/ kasserer John Bo Nielsen og revisor Stig Viborg

Nyhavns Skipperlaugs Konto
DANSKE BANK
Registreringsnummer 1551
Kontonummer 7920962

5. Orientering om TS-pinsestævnet Holbæk og Skibsdage på Fejø i uge 28

6. Status - skibene i Nyhavn
Her fortæller repræsentanter fra hvert skib kort om igangværende / kommende renoveringsopgaver, sejltogter i løbet af året etc.

ÁLVUR – fast
ANNE MARIE – kommer retur til Nyhavn efter TS-pinsestævne i Holbæk
BIRGITTE HELLE - fast
FANE – fast
GASEN – fast
HAABET af Roskilde – fast
HAABET – ansøger
LARUS - fast
LOTTE BRINCH – fast
MA-RI – fast
ROSA – fast
SVALAN – fast
SPURVEN – ansøger
WAHINE – fast
WOTAN – fast


7. Årets gang i Nyhavn
- TS-medlemsmøde d. 2/3 - 3/3 i Dragør. Tilmelding på www.ts-skib.dk
- Admiralforsamling i Nyhavns Skipperlaug 2013, ti.d.9/4 kl. 19.00 på SVALAN i Nyhavn
- Generalforsamling i Nyhavnsforeningen, ti. d.7/5 kl. 19.00 på Sømandshjemmet Bethel
- TS-pinsetræf i Holbæk, d. 18/5 – 19/5. Tilmelding på www.ts-skib.dk
- Sankt hans i Nyhavn, søndag d. 23/6
- TS-skibsdage på Fejø i uge 28. Læs program på www.ts-skib.dk.
- Nyhavns Kaffekop, lørdag d. 24/8. Skippermøde kl.10.00.
- Kulturnatten i Nyhavn, fredag d.12/10.
- TS-medlemsmøde d.26/10-27/10. Fregathavnen i Ebeltoft. Tilmelding på www.ts-skib.dk
- Julefrokost; lørdag d. 7/12
- Godt Nytår, d. 31/12 kl.11.00 i Nyhavn

7.1 Kulturnatten i Nyhavn
Annette Dres sørger for tilmelding til kulturnatsarrangementet fredag d.11/10, så arrangementet i Nyhavn bliver nævnt i det officielle program.
Hvilke skibe vil deltage / være med i arrangementet?

7.2 Julefrokost
Hvem byder ind som arrangør i år, og hvor skal det være?

8. Valg til bestyrelsen i Nyhavns Skipperlaug
Følgende personer genopstiller:
Formand Jørgen Krumbæk
Annette Dres
Eric Erichsen
Kim Bøge Andersen
Samir Olesen som repræsentant for ansøgerskibe

9. Valg af revisor
Revisor Stig Viborg ønsker genvalg.

10. PR-aktiviteter om skibene – ansøgning om fondsstøtte

11. Eventuelt

TS-pinsestævne i Holbæk
Følg med allerede nu på www.ts-skib.dk. Tilmelding er ikke presserende endnu, men hvis I vil have jert fartøj præsenteret i stævneprogrammet, skal I selv forfatte et skriv og vedhæfte billede af fartøj - læs detaljer på TS´s hjemmeside.

Så er der sommertogter........

Skibsdage på Fejø i uge 28
I uge 28 tilbagevender TS-skibsdage til Fejø (skibsdage i Ebeltoft, sidste år var nedtur - Fejø er simpelthen STEDET)
Der vil komme formålsbeskrivelse om TS-skibsdage i det kommende TS-blad, og i TS-blad 2 vil detaljeret program være beskrevet.
Som nyt input bliver der i år større fokus på børneaktiviteter og ungdomsaktiviteter. Herlige, unge piger, der har sejlet med GEORG STAGE, er i år med i planlægningsgruppen, så der kommer nye tiltag!

Til orientering deltager LOTTE BRINCH, vi håber at hele Nyhavnsflåden vil deltage!

Fyn Rundt i uge 30
LOTTE BRINCH har flere gange deltaget i Øhavet Rundt i uge 30, hyggeligt, men vor erfaring har også været, at skibet er for stort til at komme ind i de små havne, og kajpladser på ydermoler ubehageligt, hvis det blæser meget.
Vi har derfor valgt i år at deltage i Fyn Rundt, her bliver vi så de små, men værd at prøve - håber at flere Nyhavnsfartøjer vil med!


.

Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki