Revision [2286]

This is an old revision of ArrangeMenter made by NyhavnsWebmaster on 2014-02-07 08:32:02.

 

BilledNyhavns Skipperlaug inviterer medlemmer til kursus i førstehjælp med fokus på de

områder vi i værste fald kan støde på til søs.

Tid: Fredag d. 14/3 kl. 17.30 – 21.30

Sted:

Christianshavns Døttreskole, Dronningensgade 67, 1420 Kbh K ­ Salen (kælderen)

Yderdøren er låst. Ring Annette (51838751) eller John Bo (28818298)

Programindhold

• Førstehjælpens hovedpunkter.

• Livreddende førstehjælp til bevidstløse (Luftvejshåndtering).

• Stabilt sideleje.

• Genoplivning (Hjerte­lunge­redning).

• Orientering og brug af hjertestarter.

• Drukne ­ kuldeskader

• Fulde mennesker

Tilmelding

Bindende tilmelding – samlet pr. fartøj med angivelse af deltageres navne – sendes til John Bo

på mail senes d. 3/3. Mailadresse: jbn@gentofte.dk

Deltagergeby

Hver deltager betaler kr. 100 for deltagelse, beløbet indbefatter aftensmad og drikkevarer.


15 - 03

Nu går Våren gennem Nyhavn
Lørdag d. 15. marts kl. 12.00 - 12.30 optræder skolekor fra Christianshavns Døttreskole med forårssange og Nyhavnsviser, nærmere info, når tiden nærmer sig.


.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki