Revision [3191]

This is an old revision of ArrangeMenter made by NyhavnsWebmaster on 2018-08-06 08:58:23.

 

Billed

Arrangementer 201806 - 08Sundtoldsmarked 18 august.

Fredag d. 17/8 kl. 19.00 arrangerer Nyhavns Skipperlaug som sædvanligt fællesspisning som optakt til Sundtoldsmarkedet d. 18/8.

Det foregår i år Toldkammergården (bygningen over for stationen, hvor vi spiser morgenmad).

Skipperlauget sørger for mad og drikke - øl, vand og vin. Service skal du selv medbringe.

Hvis man vil deltage, skal der indbetales kr. 100 pr. person senest d. 12/8 til John Bo på Skipperlaugets konto - lav gerne en samlet tilmelding pr. skib:

Nyhavns Skipperlaugs Konto

DANSKE BANK
Registreringsnummer 1551
Kontonummer 7920962
Program.

Helsingør inviterer til Sundtolds marked Lørdag d. 18 August kl 10 - 16.
Alle TS skibe er velkommen i tidsrummet fredag d. 17 kl 12:00 - til søndag d. 19 kl 14:00.
Placering :Gratis havne afgift + el og vand ved Kongekajen og træbroerne ved kulturværftet.
Kontakt : Helsingør havn kontaktes før indsejling.
Deltagere skal:

Tilmelding og yderligere oplysninger: Knud Thatt på tlf. 5057 1497 eller e-mail: thatt@get2net.dk senest den 1. august 2018 med oplysning om skibsnavn og antal besætningsmedlemmer.
Ovenstående er nødvendig hvis man skal deltage i de næsten gratis fællesspisninger ( 2 x morgenmad og 1 x aftensmad )
Der er også gratis billetter til Søfarts museet til alle sejlende, med besætning også hvis de ikke lige er sejlende til Helsingør fredag.

Og til slut. Prøv nu at tage fingeren ud, deadline er 1 August. for skibs tilmelding og 12 August for antal crew der skal spise med. Kontakt Knud Thatt på tlf. 5057 1497 eller e-mail: thatt@get2net.dk ,

http://www.sundtoldsmarked.dk/index.php/cc


1 September

Foreløbig program. ( skal lige godkendes af havnen og Nokken.)

Udsejling fra Nyhavn kl 10:10
gennemsejling af den første bro kl 10:30

ankomst omkring kl 11 ved nokken

afgang fra Nokken kl 12:30

Gennem cykelbroen kl 13:15 .

Tilbage i Nyhavn kl 14:00

Bemærk tiderne afhænger af godkendelse i Havne kontoret.

Har du lyst til at være med på dit eget skib så kontakt Jimmy 21658375 så jeg kan fortælle hvor mange vi bliver. Husk penge , øl og vand er ikke gratis

Kultur natten 12 - 10
Nyhavns skibene plejer at lave mad , vise lysbilleder . så mon ikke vi gør det igen i år. Har du lyst til at lave et eller andet , kontakt Annette. Udgifter plejer at blive dækket, hvis du gemmer regningerne.

https://www.kulturnatten.dk/da/Kulturnatten/Program/Se-programmet#

Julefrokost på Nokken. 1 december Lokalerne er booket så
Har du lyst til at hjælpe til ( klargøring og oprydning )
Kontakt Eric fra Lotte Brinch


Nytår på Wotan kl 11


.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki