Revision [2039]

This is an old revision of ArrangeMenter made by NyhavnsWebmaster on 2012-09-18 08:18:16.

 

Billed


Deltagere er Alvur , Svalan og Lotte brinck. Der vil være lysbilleder på Lotte brinck`s storsejl og åbent skib mellem kl. 19:00 - 23:00.

Eric er meget interesseret i billeder af arbejde / restaurering af skibene, så hvis du har nogle billeder modtager han dem gerne på et usb stik, de fylder lidt rigeligt i mailboksen , så kopierer Annette dem og de vil så blive vist på storen under kulturnatten. Se hele kulturnat prg. på http://www.kulturnatten.dk


Studiekreds i Yachtskipper 3
Så er besætningen klar til vinterens studiekreds i Y3 under kommando af skipper Karsten Heide fra BONA GRATIA, men vi vil gerne være flere om bord!
Kursen er sat, undervisningen vil foregå hos Harry (Helle, der sejler med ANNA MØLLER).
Adressen er Havebyen Mozart nr. 24 (kolonihaveområde i Sydhavnen).

Her mødes vi første gang onsdag d. 3/10 kl. 17.30, hvor der efter fællesspisning bliver gennemgået pensum for Y3, præsenteret undervisningsmaterialer samt lagt en slagplan for undervisningsgange og afsluttende prøve under Søfartsstyrelsen - denne er naturligvis frivillig, man har måske behov for at tilegne sig mere viden / tage pensum til sig over 2 sæsoner etc.

Følgende lidt uddybende
Vi mødes på havet, i havne, til TS-stævner og flere af os har nydt godt af studiekredse i navigation de seneste vintre, dels i Havebyen Mozart (hos Gert Iversen) og senest i Nefaen på Nokken (hos Helle og Kim), kolonihaveforeningen for enden af Islands Brygge, hvor der har været teoretisk undervisning i duelighed, med afsluttende prøve for interesserede.
Kombineret med deltagelse i TS-skibsdage på Fejø og senest i Ebeltoft, har mange kursister således aflagt prøver og fået duelighedsbevis ved aflæggelse i prøver under Søfartsstyrelsen.Karsten Heide, fra galeasen BONA GRATIA, har været tovholder på studiekredsene hver vinter, og da vi nu er en række kursister, der gerne vil møde nye udfordringer = prøve kræfter med Yachtskipper 3, har Karsten Heide atter stillet sig til rådighed som underviser (forudsætning er 8 – 10 tilmeldte).

Interesserede, der ikke tidligere har deltaget i studiekredsene, er meget velkomne.Undervisningsplan

· Undervisning vil foregå onsdage, første gang onsdag d. 3/10 2012.

· Fællesspisning kl. 17.30 – 18.00 (ca. 30 kr. pr. gang)

· Undervisning kl. 18.00 – 20.30 / 21.00

· 12 undervisningsgange (Karsten korrigerer muligvis)

· Mulighed for at aflægge prøve i Y3 under SØFARTSSTYRELSENPris for deltagelse

Ca. kr. 1200 (hvis 12 undervisningsgange & afhængigt af deltagerantal)

Desuden afgift til SØFARTSSTYRELSEN ved prøveafvikling = egenbetaling.Undervisningsmaterialer

Karsten Heide vil første mødegang anføre hvilke bøger, kort og hjælpemidler, der skal anvendes i studiekredsen.Tilmelding

Har du lyst til at deltage, så venligst kontakt: annettedres@hotmail.com mobil: 51838751
Mange hilsner

Annette Dres, LOTTE BRINCH af Nyhavn


julefrokost 8 December

Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki