Wiki source for ArrangeMenter


Show raw source

===FÆLLES Arrangementer 2024 ===

opdateret 27 maj- 2024Godt Nytår

23 juni
Skt. Hans

27 juni

Nyhavns foreningens generalforsamling
På Svalan kl 19:00
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning fra bestyrelsen for det forløbne år.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år samt

Fastsættelse af kontingent.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse og revisor.

6. Eventuelt.Forslag der skal stemmes om på generalforsamlingen, skal fra medlemmernes side være sendt til bestyrelsen inden den 14 Juni 2024.

18 August
Broen må ikke åbnes
https://www.ironman.com/im-copenhagen


31 august
Fælles sejlads til Dragør info kommer

11. oktober 2024 Kultur natten

Julefrokost
Det bliver lørdag d.30/11, i Marineforeningen

Københavns Marineforening: Takkeladsvej, 1439 København K


...
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki