Wiki source for ArrangeMenter


Show raw source

===FÆLLES Arrangementer 2021 - 22 ===

opdateret 28 - 11


01 november må vi sætte telt på skibet

14 November Lyskæderne sættes op og tændes. ( senest )

4 December Julefrokost Nyhavns kroen kl 13:00


31 December Nytårs møde på Wotan

---------------------------------------------

13 Februar 2022 Lyskæderne må tages ned

27 februar fastelavn.

14 - 4 påske ?

4 juni ...Pinsestævne i Korsør ?

23 juni Skt hans

Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki