Wiki source for ArrangeMenter


Show raw source

===FÆLLES Arrangementer 2022 ===

opdateret 09 - 07


12 - 08
Øresund på langs
https://mfs.dk/historisk-havn/oeresundpaalangs/
Tag med hvis du har lyst

03 - 09
Lotte Brinch holder forsinket fødselsdag med Åbent skib

03 - 09
Fejø frugt ankommer til Nyhavn kl. 10:00,
https://irma.dk/leverandoerer/frugt-fra-fejoe

14 - 10
Kultur natten.
Skibe der hat lyst til at deltage / holde åbent skib, bedes melde ind hvad de kan tilbyde.
Kontakt Annette Dres

01 - 11
Vinter teltet må sættes op

13 - 11
Lys sættes op

03 - 12
Julefrokost bliver det samme som sidste år på Skipperkroen. mere følger

31 - 12
Nytår på Wotan

12 - 02 2023
Lys tages ned

Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki