Wiki source for BroFolk


Show raw source
@@====Liste over Bro / Spærremænd MK==== Husk at ringe i god tid. De fleste har fuldtidsjob, kone og børn.@@
@@Husk spærretid på hverdage Kl 06 - 09 og 15:30 - 17:30
revideret 8 oktober 2023

""<table border=1 width=100%>
<tr><th width=20%>Skib</th> <th width=20%>Navn</th> <th width=20%>Bro / Spærremand M/K</th> <th width=20%>Tlf. nummer</th><th width=20%>Bemærkning</th></tr><tr><td valign="Top">Anna</td> <td>Morten Milthers<br/>Kirsten Bille</td> <td>Bromand<br/>Brodame</td><td>20995977<br/>20995112</td><td> Bor tæt på<br/>Bor tæt på</td></tr>.

<tr><td valign="Top">Caramba</td> <td>Jimmy<br/>Søren</td> <td>Bromand<br/>Spærremand</td><td>21658375<br/>00000000<br/></td> <td>Havnefoged<br/>Af og til</td></tr>
<tr><td valign="Top">Fortuna</td> <td>Jess<br/>Lene</td> <td>Bromand<br/>Brodame</td><td>31179016<br/>20139016</td><td>Er måske på Mary </td></tr>

<tr><td valign="Top">Fane</td> <td>Sammy</td> <td>Bromand</td><td>29920392</td><td>Bor i nærheden</td></tr>

<tr><td valign="Top">Fønix</td> <td>Daniel M Vejborg</td> <td>Spærremand</td><td>x</td><td></td></tr>

<tr><td valign="Top">Gasen</td> <td>Lasse Taarnhøj<br/>Nicky S.G. Yeadon<br/>Jesper Munk<br/>Lulu Sørum <br/>Tue Johansson<br/>Rune<br/>Kaspar Saltzstein<br/></td> <td>Bromand<br/>Bromand<br/>Bromand<br/>Bromand<br/>Bromand<br/>Bromand<br/>Spærremand<br/></td><td>40450004<br/>60761873<br/>81100322 <br/>30482475<br/>20783855<br/>31792315<br/>61783022<br/><td>N<br/>frederiksberg<br/>Brønshøj<br/>Søborg<br/>Svendborg<br/>NV<br/>x<br/></td></tr>


<tr><td valign="Top">Guldborgsund</td> <td>Morten K. Mikkelsen<br/>Karin Sindet<br/></td> <td>Bromand<br/>Brodame<br/></td><td>25475007<br/>30790094<br/></td><td> Bor tæt på<br/>Bor tæt på<br/></td></tr>.


<tr><td valign="Top">Joanna</td> <td>Søren Stenderup<br/>Leopol<br/>Niklas<br/>Jens styrmand<br/>Bente Rasmussen</td> <td>Bromand<br/>Bromand<br/>Bromand<br/>Bromand<br/>Spærredame</td> <td>42476524<br/>40975644<br/>42407499<br/>51850410<br/>51850410</td> <td>Er tit i havnen<br/>Bor tæt på<br/>Bor tæt på<br/>Bor tæt på<br/>Bor tæt på</td> </tr>


<tr><td valign="Top">Jutlantdia</td> <td>Esben<br/>Iben<br/>Pernille Larsen<br/>Charlotte Severinsen<br/>Rasmus Thomsen</td> <td>Bromand<br/>Brodame<br/>Brodame<br/>Brodame<br/>Bromand</td> <td>26740458<br/>26240814<br/>42665866<br/>28730413<br/>91376170</td> <td>Kbhvn S<br/>Frb.<br/>Bor Valby <br/>Bor Frb. <br/>Bor Frb. </td> </tr>

<tr><td valign="Top">Jutta</td> <td>Kaare Christiansen<br/>Jan Semmelroth</td> <td>Bromand<br/>Bromand</td><td>22478440<br/>29648934</td><td> Bor Chr havn<br/>Bor Chr. Havn</td></tr>.


<tr><td valign="Top">Lotte Brinch</td> <td>Eric Erichsen<br/>Rasmus Lauridsen<br/>Mads Lauridsen<br/>Annette Dres<br/>Husein<br/></td> <td>Bromand<br/>Bromand<br/>Bromand<br/>Brodame<br/>Bromand<br/></td><td>40856017<br/>24344226<br/>26274110<br/>51838751<br/>xxxxxxxx<br/></td><td>Bor tæt på<br/>Aftal tid <br/>Aftal tid<br/>Bor tæt på<br/>Extra<br/></td></tr>


<tr><td valign="Top">Ma-ri</td> <td>John Bo Nielsen<br/>Ingelise Nielsen<br/>Henrik Bo Nielsen<br/>Elsebeth Henriksen<br/>Anders-bo</td> <td>Bromand<br/>Spærredame<br/>Bromand<br/>Spærredame<br/>Spærremand</td><td>28818298<br/>28212870<br/>22995458<br/>22464766<br/>72202980</td><td>Arb. om dagen<br/>Arb. om dagen<br/>Bor langt væk<br/>Bor langt væk<br/>Aftal tid</td></tr>


<tr><td valign="Top">Spurven</td> <td>Signe M. Kragh<br/>Robin</td> <td>Bromand<br/>Bromand</td><td>22890511<br/>52176372</td><td>Aftal tid<br/>Aftal tid</td></tr>

<tr><td valign="Top">Svalan</td> <td>Kim B.Jørgensen<br/>Anders Freund<br/>Michael Boksa<br/>Bjarne B. Jørgensen<br/>Mau Jørgensen<br/>Stig Rasmussen</td> <td>Bromand<br/>Bromand<br/>Spærremand<br/>Bromand<br/>Brodame<br/>Spærremand</td> <td>41652420<br/>26730674<br/>24419485<br/>22610492<br/>25152635<br/>20678475</td><td>Bor tæt på<br/>x<br/>x<br/>x<br/>Bor tæt på<br/>x</td></tr>


<tr><td valign="Top"> Wotan</td> <td>Jørgen<br/>Michael<br/>Hanne<br/>Anne</td> <td>Bromand<br>Bromand<br/>Spærredame<br/>Brodame</td><td>40119649<br/>23912476<br/>28641365<br/>xxxx</td><td>Ring og aftal tid</td></tr>

<tr><td valign="Top">Ekstra folk</td> <td>Jacob O. Nielsen<br/>Didde M. Noach</td><td>Spærremand<br/>Brodame</td><td>60171310<br/>81544393</td><td>x<br/>Frb.</td></tr>
</table>""
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki