OM TS-MEDLEMSMØDET I KØBENHAVN, d. 7/3 – 8/3 2009
Tekst : Annette Dres, sekretær i Nyhavns Skipperlaug og Eric Erichsen, TS-repræsentant i Nyhavn

Med over 80 deltagere var der lagt op til en aktiv weekend i København, hvor Nyhavns Skipperlaug havde inviteret til TS-medlemsmøde.
Lørdagens værkstedsaktiviteter foregik i Mølle Allé i Valby, hvor snedker-tømrernes fagforening, TIB 9, havde stillet lokaler til rådighed. Søndagens foredrag fandt sted i Nyhavn, hvor Sømændenes Forbund ligeledes gav husrum til TS-arrangementet.
38 skibe var repræsenteret. Herligt at opleve så mange deltagere; herunder en del nye i medlemsmødesammenhænge!

Liv i huset
Lige fra morgenstunden var der travlhed i TIB 9, idet TS-bestyrelsen afholdt møde, mens hjælpere fra Nyhavn forberedte dagens frokostbuffét, kage til eftermiddagskaffen og aftensmaden; hvor Maria fra BIRGITTE HELLE, lagde et stort stykke arbejde i madlavningen.
Der var indskrivning mellem kl. 11.00 og 12.00, og Verner Nielsen fra NH1 i Nakskov demonstrerede imens, hvordan man kan lave diverse splejsninger med tovværk som appetitvækker til eftermiddagens aktiviteter.
Herefter serveredes frokost, Jørgen Krumbæk fra Skipperlauget i Nyhavn bød velkommen, og efterhånden begyndte huset at summe af liv og engagement.
Indledningsvis blev der vist en film, hvor Lars Meinild demonstrerede, hvordan man kan isætte værk, en optagelse fra SVALAN i Nyhavn.
Der var om lørdagen oprettet 4 hovedværksteder, hvor medlemmer kunne cirkulere i løbet af eftermiddagen. Der var en naturlig gennemstrømning, så de kødannelser, Nyhavns Skipperlaug havde frygtet kunne opstå, var minimale.

Lus, høvl og klægkølle
I kælderetagen stod Lars Meinild sammen med Ole Brauner og Gert Stage for aktiviteter, hvor deltagerne kunne få hjælp til opgaver: Lære at isætte lus, og afprøve jern, værk og klægkølle på dæksmodeller, der var lavet til formålet.
Der var stor interesse for denne aktivitet, således havde 40 tilmeldte valgt at runde dette værksted i løbet af eftermiddagen.

Opstart af hjemmeside
I stueplan var der gang i opstart af hjemmeside. Olav Clemann og Jimmy Andersen fra BIRGITTE HELLE i Nyhavn havde gjort et fornemt forarbejde, så deltagere kunne få et praj til at lave en hjemmeside.
Trods de tekniske problemer og besværligheder der altid opstår med it, har nogle af deltagerne allerede fået deres hjemmeside aktiveret på Internettet.

PR til skibene
På 1.sal var der gang i andre computeraktiviteter. 14 deltagere fik lavet et præsentationsskilt til deres skib, og SKIBSBEVARINGSFONDEN har venligst bekostet materialeudgifterne til denne opgave. Desuden kunne man få lavet visitkort med info om og billede af sit skib.
Lotte Ott og Ditte Jørgensen skal også have en stor tak for at stille deres ekspertise til rådighed med layout i dette it-værksted.

Tov- og wirearbejde
På øverste etage var der gang i wiresplejs og tovværk, her anført af David Brauner og Verner Nielsen. Der blev lært nye ting, og andet blev genopfrisket.
Anders fra SVALAN i Nyhavn fik vabler på fingrene af at lave wiresplejs – men han var ganske ivrig for at lære dette, for søndag d. 15/3 sættes den nye mast på skibet i Nyhavn!

Skipperlabskovs og aftenhygge i Nyhavn
Lørdag aften bestod menuen af Skipper Labskovs. Herefter gav formand Poul Erik Clausen en briefing om foreningens arbejde her og nu, samt orientering om kolofonmødet i Ebeltoft i januar.
Så et par timer med hygge og fællessang, akkompagneret af ”Jens Spillemand” og Arne Gotved, inden afgang til Nyhavn, hvor 22 deltagere skulle indkvarteres på skibene.
Aftenen afsluttedes for en dels vedkommende med besøg på Café Mønten, det var ganske fornøjeligt!

Foredrag om Dansk historisk Skibsregister, Foreningsskibe og Skibsbevaringsfonden
Søndag formiddag indledtes med at Gert Iversen gav et historisk rids af Sømændenes Forbund, der venligst havde stillet lokale til rådighed. Og mens kaffen blev brygget, en kort runde, hvor TS-lokalfolk fortalte om deres område.
Ole Vistrup fra Skibsbevaringsfonden, var derefter oplægsholder. Det var åbenlyst emner, der tiltrak mange medlemmer, for over 50 personer, repræsenterende 30 skibe, havde valgt at møde op til søndagsarrangementet – og de fik udbytte af at møde op, for Ole gav et levende foredrag, hvor tilhørerne på naturlig vis brød ind og stillede relevante spørgsmål og fik konstruktive svar.
Den store interesse for dagens tema vidner om, det behov der er, for at bevare vores skibe, men er vel også et udtryk for, at mange skibe er presset pengemæssigt – der er brug for en økonomisk håndsrækning.
Formiddagen afsluttedes med ”restemad” og fremvisning af lysbilleder fra pinsetræffet i Svendborg og fælles sejlture for skibene i Nyhavn.

Positive meldinger fra deltagere
Som medarrangører af mødet og skribenter kan det være svært at vurdere weekendens forløb, men Nyhavns Skipperlaug har modtaget mange tilkendegivelser fra deltagere, der har været meget tilfredse med arrangementet. Det er selvfølgeligt dejligt at høre.
Samtidigt vil vi gerne takke for den hjælpsomhed med oprydning, vi har mødt fra deltagernes side!

Enkelte tilbage meldinger :

>
> Hans Jacobsen <viktoriahans@gmail.com> 09-03-2009 12:12
>
> Hej Eric.
> DET var virkelig et fint arrangement!
> De bedste hilsner fra Hans.


>
> Lis Thejls <pakhusetrud@gmail.com> 09-03-2009 13:14
>
> Hej Eric,
> vi er kommet vel hjem til det sydfynske. Vil bare sige tak for et dejligt
> arrangement- pragtfuld weekend.....
> Tony & Lis

Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki