Revision [453]

This is an old revision of FremtidsIdeer made by NyhavnsWebmaster on 2008-04-15 12:01:06.

 

Billed


TS bestyrelse har d 14 april aksepteret at Nyhavn afholder Pinsetræf år 2011.
Vi fik også lov til at afholde TS medlemsmøde 7-8 marts 2009...

Læs referat fra skipperlaugets admiralforsamling. mere følger snarest.
....
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki