Revision [516]

This is an old revision of FremtidsIdeer made by NyhavnsWebmaster on 2008-04-27 22:56:39.

 

Billed


TS bestyrelse har d. 14 april accepteret at Nyhavn afholder Pinsetræf år 2011.
Vi fik også lov til at afholde TS medlemsmøde 7-8 marts 2009...
Primusmotor Eric Erichsen. Har du lyst til at give en hånd med kontakt Eric på email ere@tib.dk

Læs referat fra skipperlaugets admiralforsamling ang. oplæg. mere følger snarest.

Vi indkalder til betyrelses møde i Nyhavns Skipperlaug d. 29/4 kl. 16.30 på Wotan.

Formanden og Havnefogeden holder møde med DFDS kanaltours ledelse kl 13:00 d. 29/4 på Wotan


....
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki