Revision [518]

This is an old revision of FremtidsIdeer made by NyhavnsWebmaster on 2008-04-27 23:08:57.

 

Billed


TS bestyrelse har d. 14 april accepteret at Nyhavn afholder Pinsetræf år 2011.
2011 er et mærkeår for Nyhavn, da det markerer 35-året for oprettelse af Nyhavns Veteranskibshavn.

Vi fik også lov til at afholde TS medlemsmøde 7-8 marts 2009...
Primusmotor Eric Erichsen. Har du lyst til at give en hånd med kontakt Eric på email ere@tib.dk

Læs referat fra skipperlaugets admiralforsamling ang. oplæg. mere følger snarest.

Vi indkalder til betyrelses møde i Nyhavns Skipperlaug d. 29/4 kl. 16.30 på Wotan.

Formanden og Havnefogeden holder møde med DFDS kanaltours ledelse kl 13:00 d. 29/4 på Wotan


Lars er godt igang med vores nye flåde. Datoen for søsætningen er endnu ikke fastsat, men det bliver lidt af et plask, når den ca. 1 tons tunge flåde rammer vandet...
....
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki