Revision [539]

This is an old revision of FremtidsIdeer made by NyhavnsWebmaster on 2008-04-30 00:21:55.

 

Billed


TS bestyrelse har d. 14 april accepteret at Nyhavn afholder Pinsetræf år 2011.
2011 er et mærkeår for Nyhavn, da det markerer 35-året for oprettelse af Nyhavns Veteranskibshavn.

Vi fik også lov til at afholde TS medlemsmøde 7-8 marts 2009...
Primusmotor Eric Erichsen. Har du lyst til at give en hånd med kontakt Eric på email ere@tib.dk

Læs referat fra skipperlaugets admiralforsamling ang. oplæg. mere følger snarest.Nyt siden sidst


29 april: Anne Marie og Kraka har valgt at melde sig ud af Nyhavns skipperlaug

29april: Teknisk forvaltning har foreslået at juleboderne blive opsat på Kgs.Nytorv i år. Hvilket vi i bestyrelsen, absolut ikke har noget imod.

29 april: Et venskabs fremmende møde med DFDS d. 29 April blev ikke til noget. DFDS havde foreslået et møde for at vi kunne blive bedre til at samarbejde. DFDS dukkede desværre ikke op. Lidt negativt da det var deres ide.....

20 april: Lars er godt igang med vores nye flåde. Datoen for søsætningen er endnu ikke fastsat, men det bliver lidt af et plask, når den ca. 1 tons tunge flåde rammer vandet...


....
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki