Revision [454]

This is an old revision of FremtidsIdeer made by NyhavnsWebmaster on 2008-04-15 12:05:31.

 

Billed


TS bestyrelse har d 14 april aksepteret at Nyhavn afholder Pinsetræf år 2011.
Vi fik også lov til at afholde TS medlemsmøde 7-8 marts 2009...
Primusmotor Eric Erichsen. Har du lyst til at give en hånd med kontakt Eric på email ere@tib.dk

Læs referat fra skipperlaugets admiralforsamling ang. oplæg. mere følger snarest.


....
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki