Revision [568]

This is an old revision of FremtidsIdeer made by NyhavnsWebmaster on 2008-05-25 08:50:30.

 

Billed


TS bestyrelse har d. 14 april accepteret at Nyhavn afholder Pinsetræf år 2011.
2011 er et mærkeår for Nyhavn, da det markerer 35-året for oprettelse af Nyhavns Veteranskibshavn.

Vi fik også lov til at afholde TS medlemsmøde 7-8 marts 2009...
Primusmotor Eric Erichsen. Har du lyst til at give en hånd med kontakt Eric på email ere@tib.dk

Et lille udvalg er dannet, bestående af Eric (Lotte Brinch), Thomas (Larus) og Samir (Haabet a bogø).

Læs referat fra skipperlaugets admiralforsamling ang. oplæg. mere følger snarest.Nyt siden sidst


20-05-08: Eric og Annette har nu malet flåden, Thomas er ude og købe fortøjrings beslag. Så det eneste der mangler er at flåden skal proppes..
Flåden søsættes søndag d. 1. Juni kl 14:00. Bagefter griller vil på kajen4. Maj: Bare til orientering. På tælleren på forsiden står der 310 besøgende. Hvis man / jeg nærlæser web stattestikken har folk kikket på 1453 sider,og det totale antal hits er 16259. Ud over et antal ubestemmelige lande, har vi haft besøgende fra Australien, Polen og Holland. Ganske godt gået på 1 md. Har du lyst til at læse mere, så er adr. http://www.nyhavns-skipperlaug.dk/webalizer/ Hilsen jimmy

29. april: Anne Marie og Kraka har valgt at melde sig ud af Nyhavns skipperlaug

29. april: Jørgen har modtaget et forslag fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, der er sendt til høring.
Planen indebærer bl.a.:
At juleboderne bliver flyttet op på Kgs. Nytorv.
At der etableres et promenadeforløb gennem Nyhavn. Dette indebærer at pølsevogn og isbod henvises til Kongens Nytorv
Bestyrelsen i Nyhavns Skipperlaug bakker op om forslaget, og Jørgen kontakter Arne Gotved og giver respons til Københavns Kommune.


....
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki