Wiki source for LotTe


Show raw source

@@======Tekniske data på skibet======@@

""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Skibenelotte.jpg" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Lotte Brinch</td></tr>
<tr><th>Kaldesignal</th><td>5QJX</td></tr>
<tr><th>Kontakt person</th><td>Foreningen til Lotte Brinch bevarelse<br />Annette Dres Erichsen 51838751</td></tr>
<tr><th>Web</th><td>http://www.lottebrinch.dk/historien.htm</td></tr>
<tr><th>Type</th><td>Fiskekutter</td></tr>
<tr><th>Hjemsted</th><td>Nyhavn</td></tr>
<tr><th>Rig</th><td>Jagt</td></tr>
<tr><th>Sejl areal</th><td>70</td></tr>
<tr><th>Bygget</th><td>Vesterø 1920</td></tr>
<tr><th>Værft</th><td>I.O. Dolmer</td></tr>
<tr><th>Motor HK</th><td>70 HK</td></tr>
<tr><th>Bt / Nt </th><td>8/ 2</td></tr>
<tr><th>L / B / D </th><td>31/ 11 / 5</td></tr></table></td>
</tr>
</table>""

@@=====Historien om Lotte Brinch=====@@
http://www.lottebrinch.dk/historien.htm
https://www.facebook.com/groups/153631711512797
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki