Revision history for MeRe201


Revision [5184]

Last edited on 2023-02-23 17:58:15 by NyhavnsWebmaster
Additions:
5. Status - skibene i Nyhavn - renovering og sejlads planer 2023
ij Sejlads weekend for Nyhavns skibene d.26/8 - 27/8. Sammy er tovholder.
n) D.2/12 Julefrokost i Nyhavns Skipperlaug. Nyhavns kroen er booket fra kl.13.00
Deletions:
5. Status - skibene i Nyhavn - renovering og sejladsplaner 2023
ij Sejladsweekend for Nyhavnsskibene d.26/8 - 27/8. Sammy er tovholder.
n) D.2/12 Julefrokost i Nyhavns Skipperlaug. Nyhavnskroen er booket fra kl.13.00


Revision [5183]

Edited on 2023-02-23 17:56:16 by NyhavnsWebmaster
Deletions:
Nyhavns Skipperlaug
2www.nyhavns-skipperlaug.dk


Revision [5181]

Edited on 2023-02-23 17:55:07 by NyhavnsWebmaster
Additions:
Admiralforsamling i Nyhavns Skipperlaug 2023
Tirsdag d.18/4 kl.19.00 på SVALAN
Spisning kl. 18.00 – 19.00 ved tilmelding
Tilmelding til mad til Annette Dres via E-mail, hvis du/I vil spise med inden mødet
senest d.13/4 - anfør skib og antal deltagere! annettedres@hotmail.com
Dagsorden for Admiralforsamling
1. Valg af ordstyrer/dirigent og referent
2. Formandens beretning v/ Jørgen Krumbæk Hansen
3. Orientering
3.1: Havnefoged v/ Jimmy Andersen. Nyt fra havnen
3.2: Nyhavnsforeningen v/ Formand Søren Stenderup: Status her og nu
3.3: Nyt fra TS v/ Eric Erichsen
4. Regnskab og fastsættelse af kontingent v/ John Bo Nielsen
a) Gennemgang og godkendelse af regnskab.
Beløb for skibes strømforbrug + fartøjskontingent (kr.1000) til Nyhavns Skipperlaug &
Nyhavnsforeningen skal indbetales senest d.27/4 på nedenstående konto.
Nyhavns Skipperlaugs Konto:
DANSKE BANK
Registreringsnummer 1551
Kontonummer 7920962
5. Status - skibene i Nyhavn - renovering og sejladsplaner 2023
ÁLVUR
CARAMBA
FANE
FORTUNA
FØNIX
GASEN
JOANNA (tidl. EMMA)
JUTLANDIA
LOTTE BRINCH
Nyhavns Skipperlaug
2www.nyhavns-skipperlaug.dk
MA-RI
SVALAN
SPURVEN
WOTAN
6. Valg til bestyrelsen iht. vedtægter for en 2-årig periode:
Formand:
Jørgen Krumbæk er villig til genvalg.
Bestyrelsesmedlemmer::
Eric Erichsen, Sammy Eisinger og Annette Dres er villige til genvalg.
Revisor:
Stig Viborg er villig til genvalg
7. Årets gang i Nyhavn – orientering til kalenderen v. Annette / nedsættelse af udvalg
a) Fastelavn søndag d.19/2 kl.11.00. Husk tilmelding til Jimmy.
b) Lift i påsken er sponseret af Strömma. Kontakt Jimmy vedr. tidspunkt.
c) Generalforsamling i Nyhavnsforeningen tirsdag d.11/4 kl.19.00. Invitation følger.
d) Admiralforsamling i Nyhavns Skipperlaug tirsdag d.18/4 kl.19.00 på SVALAN.
e) TS-pinsestævne i Aalbog d.26/5 - 29/5
f) Foredrag ”Den sejlende højskole” i Sejlklubben Lynetten d.8/6 kl.18.00.
g) Sankt Hans i Nyhavn. Fredag d.23/6. Grill, bål og hygge
h) D.11/8-13/8 Øresund på langs. Kapsejlads fra Svanemøllen til Helsingør
ij Sejladsweekend for Nyhavnsskibene d.26/8 - 27/8. Sammy er tovholder.
j) Lørdag d.2/9 kl.10.00. Fejøkvaser ankommer til Nyhavn med frugt
k) D.13/10 Kulturnatten i Nyhavn. Annette tilmelder og laver ansøgning til kommunen
l) TS-medlemsmøde region Nordsjælland. Lørdag d.28/10 på Nyholm. Eric er tovholder.
m) Opsætning af lyskæder søndag d.12/11 og nedtages d.12/2 2024
n) D.2/12 Julefrokost i Nyhavns Skipperlaug. Nyhavnskroen er booket fra kl.13.00
o) D.31/12 Nytårskur kl.11.00 på WOTAN
8. Eventuelt
Vi glæder os til at se jer!
Venlig hilsen fra bestyrelsen i Nyhavns Skipperlaug


Revision [5180]

Edited on 2023-02-23 17:47:24 by NyhavnsWebmaster
Additions:.


Revision [5178]

The oldest known version of this page was created on 2023-02-23 17:45:49 by NyhavnsWebmaster
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki