Wiki source for MeRe202


Show raw source


Dagsordenen

Generalforsamlingen
Tirsdag 11 april kl. 19:00 på Svalan

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år samt fastsættelse af kontingent
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og revisor
6. Eventuelt

Forslag skal sendes ind inden d 4 april
....
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki