Stenfiskeren da den gik ned i 2010


Stenfiskeren da den gik ned i 2010


Stenfiskeren var på vej ned igen i 2014, men blev reddet i sidste øjeblik


Hååbet på vej ud af Nyhavn, til Hundested. Hvor de vil prøve at restaurere skibet. Foto Eric Ericsen


Haabet på land i Hundested August 2021.Haabet på land , 2021. Det ser ikke godt ud.
Haabet på land , 2022 nu er det slut

Haabet på land 2022, så er det slut

Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki