Revision [4236]

This is an old revision of MeRe21 made by NyhavnsWebmaster on 2020-06-24 08:45:26.

 

Stenfiskeren da den gik ned i 2010


Stenfiskeren da den gik ned i 2010


Stenfiskeren var på vej ned igen i 2014, men blev reddet i sidste øjeblik


Hååbet på vej ud af Nyhavn, til Hundested. Hvor de vil prøve at restaurere skibet. Foto Eric Ericsen
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki