Poseidon sank flere gange i Nyhavn i perioden 2002 - 3. Her er det første gang hun sank i 2002. Det fortælles at hun også sank engang i midt firserne


Poseidon bliver her trukket ud af Wotan 2003. Poseidon havde fået plads på land ovre ved Halvandet. Der skulle de så reparere hende.


Poseidon 2003 På land ved Halvandet


Poseidon 2003 Der skal kalfatres noget inden søsætning
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki