Revision [4013]

This is an old revision of MeRefire made by NyhavnsWebmaster on 2020-04-09 09:01:04.

 

Poseidon sank flere gange i Nyhavn i perioden 2002 - 3. Her er det første gang hun sank i 2002. Det fortælles at hun også sank engang i midt firserne


Poseidon bliver her trukket ud af Wotan 2003. Poseidon havde fået plads på land ovre ved Halvandet. Der skulle de så reparere hende.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki