Revision history for MeRehalvfjers


Revision [4783]

Last edited on 2022-03-21 17:17:18 by NyhavnsWebmaster
Additions:
Indkaldelse til Generalforsamling i Nyhavnsforeningen
Tirsdag den 5. april 2022 kl. 1900.
Generalforsamlingen afholdes på hotel Bethel, Nyhavn 22.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen for det forløbne år.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og revisor.
6. Eventuelt.
På bestyrelsens vegne
Søren Stenderup
formand


Revision [4782]

Edited on 2022-03-21 17:13:57 by NyhavnsWebmaster
Additions:
.


Revision [4781]

The oldest known version of this page was created on 2022-03-21 17:13:29 by NyhavnsWebmaster
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki