Wiki source for MeRehalvfjersto


Show raw source


Nyhavns Skipperlaug
1 www.nyhavns-skipperlaug.dk
Årsmøde i Nyhavns Skipperlaug
Admiralforsamling 2022
Torsdag d.21/4 kl.19.00
sted : Havnegade 31 på skibet Sundance
Skipperlauget inviterer til spisning kl. 18.00 – 19.00.
Tilmelding til mad til Annette Dres via E-mail, hvis du/I vil spise med inden mødet -
anfør skib og antal deltagere! annettedres@hotmail.com

Dagsorden for Admiralforsamling

1. Valg af ordstyrer/dirigent og referent
2. Formandens beretning v/ Jørgen Krumbæk Hansen
3. Orientering
3.1: Havnefoged Jimmy Andersen. Nyt fra havnen, bro- og spærreprøver samt godkendelse af
personer til brolisten m.m. Evt. oplæring af nye folk?
3.2: Nyhavnsforeningen v/ Formand Søren Stenderup: Status her og nu + tanker fremover
4. Regnskab og fastsættelse af kontingent v/ John Bo Nielsen
a) Gennemgang og godkendelse af regnskab.
Beløb for skibes strømforbrug + fartøjskontingent (kr.1000) til Nyhavns Skipperlaug &
Nyhavnsforeningen skal indbetales senest d.1/5 på nedenstående konto.

Nyhavns Skipperlaugs Konto:
DANSKE BANK

Registreringsnummer 1551
Kontonummer 7920962

5. Status - skibene i Nyhavn
ALTAIR
ÁLVUR
CARAMBA
EMMA (ansøger på prøve)
FANE
FORTUNA (ansøger på prøve)
FØNIX
GASEN
Nyhavns Skipperlaug
2 www.nyhavns-skipperlaug.dk
JUTLANDIA (ansøger på prøve)
LOTTE BRINCH
MA-RI
SVALAN
SPURVEN
WOTAN

6. Valg til bestyrelsen iht. vedtægter for en 2-årig periode:
Kasserer:
John Bo Nielsen er villig til genvalg.
Havnefoged:
Jimmy Andersen er villig til genvalg.
Bestyrelsesmedlem:
Jesper Høyen Munk er villig til genvalg.

7. Årets gang i Nyhavn – orientering til kalenderen v. Annette / nedsættelse af udvalg
D.13/2. Lyskæder nedtages.
a) Fastelavn søndag d.27/2 kl.11.00 omkring WOTAN
b) Generalforsamling i Nyhavnsforeningen d.5/4 på Bethel. Invitation følger
c) D.1/5 + d.4/9 Veteranbiler i Nyhavn. Gratis morgenmad til Åbent Skib-deltagere
d) Traditional Sailing Day d.28/5
e) TS-pinsestævne i Korsør d.3/6 - 6/6
f) Sankt Hans i Nyhavn. Torsdag d.23/6. Grill, bål og hygge
g) Tour de France. Enkeltstart d.1/7 2022 passerer Kgs.Nytorv. Opsætning af Signalflag?
h) D.26/6 Vild med Vand i Lynetten. Info følger
i) D.12/8-14/8 Øresund på langs. Kapsejlads fra Svanemøllen til Helsingør
j) Lørdag d.3/9 kl.10.00. Fejøkvaser ankommer til Nyhavn med frugt
k) Lørdag d.3/9 kl.14.00. LOTTE BRINCH har Åbent Skib - markerer 100 års fødselsdag
l) D.14/10 Kulturnatten i Nyhavn. Annette tilmelder og laver ansøgning til kommunen
m) Efterår - TS-medlemsmøde region Nordsjælland. Dato, tid og program følger
n) Opsætning af lyskæder søndag d.13/11 og nedtages d.12/2 2023
o) D.3/12 Julefrokost i Nyhavns Skipperlaug. Nyhavnskroen er booket fra kl.13.00
p) D.31/12 Nytårskur kl.11.00 på WOTAN

8. Eventuelt

Vi glæder os til at se jer!
Venlig hilsen fra bestyrelsen i Nyhavns Skipperlaug
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki