Revision history for ReGler


Revision [5236]

Last edited on 2023-06-07 01:07:06 by NyhavnsWebmaster
Additions:
Nyhavnsbroen må __ikke__ åbnes i tidsrummet Kl 06:00- 09:00 og 15:30 - 17:30 på hverdage. Lørdag og søndag ingen begrænsning.
Deletions:
Nyhavnsbroen må __ikke__ åbnes i tidsrummet Kl 06:00- 09:00 og 15:00 og 18:00 på hverdage. Lørdag og søndag ingen begrænsning.


Revision [4817]

Edited on 2022-04-22 09:16:56 by NyhavnsWebmaster
Additions:
Strøm afregnes efter forbrug 6 kr. pr kilo wat.
Det er havnefogeden, i samarbejde med bestyrelsen, der bestemmer hvilke skibe der skal anløbe havnen. Skibene skal på anmodning kunne fremvis forsikring med hævning af fartøjet.
Deletions:
Strøm afregnes efter forbrug 5 kr. pr kilo wat.
Det er havnefogeden, i samarbejde med bestyrelsen, der bestemmer hvilke skibe der skal anløbe havnen.


Revision [4356]

Edited on 2020-11-02 10:25:08 by NyhavnsWebmaster
Deletions:
**[[ReglerNyhavn Regelsættet i sin helhed]]**


Revision [4354]

Edited on 2020-11-02 10:23:28 by NyhavnsWebmaster
Deletions:
**[[ReglerNyhavnsforeningen Regelsættet for Nyhavns Foreningen i sin helhed ]]**


Revision [3099]

Edited on 2018-05-24 08:13:16 by NyhavnsWebmaster
Additions:
Man betaler ikke havnepenge de første 5 døgn. Herefter betales 50 kr. pr døgn
Det er havnefogeden, i samarbejde med bestyrelsen, der bestemmer hvilke skibe der skal anløbe havnen.
Deletions:
Man betaler ikke havnepenge de første 5-7 døgn. Herefter betales 50 kr. pr døgn


Revision [2945]

Edited on 2017-10-08 17:18:27 by NyhavnsWebmaster
Additions:
Strøm afregnes efter forbrug 5 kr. pr kilo wat.
Toilet forefindes ved mindeankeret. ( gratis ) Toilettet er åbent kl.......om sommeren
Deletions:
Strøm afregnes efter forbrug 3 kr. pr kilo wat.
Toilet forefindes ved mindeankeret. ( pris 2 kr dk. ) Toilettet er åbent kl.......om sommeren


Revision [1803]

Edited on 2011-12-22 19:28:51 by NyhavnsWebmaster
Additions:
Man betaler ikke havnepenge de første 5-7 døgn. Herefter betales 50 kr. pr døgn
Deletions:
Man betaler ikke havnepenge de første 7 døgn. Herefter betales 50 kr. pr døgn


Revision [1016]

Edited on 2010-08-11 12:21:30 by NyhavnsWebmaster

No Differences

Revision [1014]

Edited on 2010-08-11 12:12:50 by NyhavnsWebmaster
Additions:
**[[ReglerNyhavnsforeningen Regelsættet for Nyhavns Foreningen i sin helhed ]]**


Revision [1012]

Edited on 2010-08-11 12:10:52 by NyhavnsWebmaster
Additions:
**[[ReglerSkipperlaug Regelsættet for Nyhavns Skipperlaug i sin helhed ]]**


Revision [586]

Edited on 2008-06-16 09:09:41 by NyhavnsWebmaster
Additions:
Alle skibe der er medlem af TS kan anløbe Nyhavn. ( Udenlandske skibe skal være medlem af en tilsvarende organisation )
Deletions:
Alle skibe der er medlem af TS kan anløbe Nyhavn.


Revision [585]

Edited on 2008-06-16 09:07:33 by NyhavnsWebmaster
Additions:
For at sikre skibet har en vis kvalitet, skal det være optaget i TS ( Landsforeningen til bevarelse af ældre brugsfartøjer ), og godkendes af Nyhavnsforeningen
Deletions:
For at sikre skibet har en vis kvalitet, skal det være optaget i træskibssammenslutningen, og godkendes af Nyhavnsforeningen


Revision [508]

Edited on 2008-04-24 09:36:12 by NyhavnsWebmaster
Additions:
Skibet skal være forsikret, som minimum Ansvar + Hævning hvis skibet synker i havnen
Deletions:
Skibet skal være forsikret, som minimum Ansvar + Hævning hvis skibet synker


Revision [507]

Edited on 2008-04-24 09:35:11 by NyhavnsWebmaster
Additions:
Man betaler ikke havnepenge de første 7 døgn. Herefter betales 50 kr. pr døgn
Deletions:
Man betaler ikke havnepenge de første 5 døgn. Herefter betales 50 kr. pr døgn


Revision [506]

Edited on 2008-04-24 09:34:18 by NyhavnsWebmaster
Additions:
**[[ReglerNyhavn Regelsættet i sin helhed]]**
Deletions:
**[[ReglerNyhavn]]**


Revision [504]

Edited on 2008-04-24 09:33:18 by NyhavnsWebmaster
Additions:
**[[ReglerNyhavn]]**


Revision [423]

Edited on 2008-04-10 22:28:50 by NyhavnsWebmaster
Additions:
Ring i god tid til havnefogeden 21658375, for om sommeren er mange af broåbnerne ude at sejle.
Deletions:
Ring i god tid til havnefogeden 21658375, for om sommeren er mange af broåbnererne ude at sejle.


Revision [369]

Edited on 2008-04-08 15:32:09 by NyhavnsWebmaster
Additions:
{{image class="nht" alt="Billed" title="Læs teksten" url="../Billeder/Regler.jpg"}}
Deletions:
{{image class="center" alt="Billed" title="Læs teksten" url="../Billeder/Regler.jpg"}}


Revision [273]

Edited on 2008-04-05 20:12:58 by NyhavnsWebmaster
Additions:
{{image class="center" alt="Billed" title="Læs teksten" url="../Billeder/Regler.jpg"}}
Deletions:
{{image class="center" alt="Billed" title="Læs teksten" url="../Billeder/Regler.JPG"}}


Revision [272]

Edited on 2008-04-05 20:10:08 by NyhavnsWebmaster
Additions:
Kun akustisk musik er tilladt i nyhavn.
Faciliteterne er få.
Toilet forefindes ved mindeankeret. ( pris 2 kr dk. ) Toilettet er åbent kl.......om sommeren
I københavns havn (herunder nyhavn) må der ikke bades, undtaget er det nye badeland v islands brygge.
Deletions:
I københavns havn (herunder nyhavn) må der ikke bades, undtaget er


Revision [271]

Edited on 2008-04-05 20:05:07 by NyhavnsWebmaster
Additions:
I københavns havn (herunder nyhavn) må der ikke bades, undtaget er


Revision [151]

Edited on 2008-03-26 12:15:38 by NyhavnsWebmaster

No Differences

Revision [145]

Edited on 2008-03-26 12:06:44 by NyhavnsWebmaster
Additions:
{{image class="center" alt="Billed" title="Læs teksten" url="../Billeder/Regler.JPG"}}


Revision [71]

Edited on 2008-03-17 15:57:40 by NyhavnsWebmaster
Additions:
Ring i god tid til havnefogeden 21658375, for om sommeren er mange af broåbnererne ude at sejle.
Deletions:
Ring i god tid til havnefogeden 21658375, for om sommeren er mange af broåbnererne ude at sejle, ferie eller lignende...


Revision [70]

Edited on 2008-03-17 15:56:53 by NyhavnsWebmaster
Additions:
Nyhavnsbroen må __ikke__ åbnes i tidsrummet Kl 06:00- 09:00 og 15:00 og 18:00 på hverdage. Lørdag og søndag ingen begrænsning.
Deletions:
Nyhavnsbroen må __ikke__! åbnes i tidsrummet Kl 06:00- 09:00 og 15:00 og 18:00 på hverdage. Lørdag og søndag ingen begrænsning.


Revision [69]

Edited on 2008-03-17 15:56:26 by NyhavnsWebmaster
Additions:
Nyhavnsbroen må __ikke__! åbnes i tidsrummet Kl 06:00- 09:00 og 15:00 og 18:00 på hverdage. Lørdag og søndag ingen begrænsning.
Deletions:
Broen må _ikke_! åbnes i tidsrummet Kl 06:00- 09:00 og 15:00 og 18:00 på hverdage. Lørdag og søndag ingen begrænsning.


Revision [68]

Edited on 2008-03-17 15:55:16 by NyhavnsWebmaster
Additions:
Broen må _ikke_! åbnes i tidsrummet Kl 06:00- 09:00 og 15:00 og 18:00 på hverdage. Lørdag og søndag ingen begrænsning.
Deletions:
Broen må _ikke_ åbnes i tidsrummet Kl 06:00- 09:00 og 15:00 og 18:00 på hverdage. Lørdag og søndag ingen begrænsning.


Revision [67]

Edited on 2008-03-17 15:53:59 by NyhavnsWebmaster
Additions:
=====Anløb af Nyhavn=====
Alle skibe der er medlem af TS kan anløbe Nyhavn.
Man betaler ikke havnepenge de første 5 døgn. Herefter betales 50 kr. pr døgn
Strøm afregnes efter forbrug 3 kr. pr kilo wat.
Vand er gratis.
Broen må _ikke_ åbnes i tidsrummet Kl 06:00- 09:00 og 15:00 og 18:00 på hverdage. Lørdag og søndag ingen begrænsning.
Ring i god tid til havnefogeden 21658375, for om sommeren er mange af broåbnererne ude at sejle, ferie eller lignende...


Revision [66]

Edited on 2008-03-17 15:34:04 by NyhavnsWebmaster
Additions:
Skibet skal være forsikret, som minimum Ansvar + Hævning hvis skibet synker


Revision [65]

Edited on 2008-03-17 15:24:00 by NyhavnsWebmaster
Additions:
=====Regler for optagelse i Nyhavn=====


Revision [64]

Edited on 2008-03-17 15:22:29 by NyhavnsWebmaster
Additions:
For at sikre skibet har en vis kvalitet, skal det være optaget i træskibssammenslutningen, og godkendes af Nyhavnsforeningen
Deletions:
Skibene skal have en kvalitet så at de er optaget i Træskibs Sammenslutningen og godkendes af Nyhavnsforeningen.


Revision [63]

Edited on 2008-03-17 12:00:44 by NyhavnsWebmaster
Additions:
Skibene skal have en kvalitet så at de er optaget i Træskibs Sammenslutningen og godkendes af Nyhavnsforeningen.
Deletions:
Skibene skal have en kvalitet at de er optaget i Træskibs Sammenslutningen og godkendes af Nyhavnsforeningen.


Revision [60]

Edited on 2008-03-17 07:55:39 by NyhavnsWebmaster
Additions:
Skibene skal have en kvalitet at de er optaget i Træskibs Sammenslutningen og godkendes af Nyhavnsforeningen.
Deletions:
Skibene skal have en kvalitet så de kan optages i Træskibs Sammenslutningen og godkendes af Nyhavnsforeningen.


Revision [59]

Edited on 2008-03-17 07:53:35 by NyhavnsWebmaster
Additions:
Skibene skal have en kvalitet så de kan optages i Træskibs Sammenslutningen og godkendes af Nyhavnsforeningen.
Skibene skal være aktive og sødygtige - og skabe liv i havnen med ud- og indsejlinger.
Fartøjerne må ikke indrettes til forretning eller restaurant.
Der må ikke foregå handel fra skib til kaj, ej heller opstilles reklamer på skib eller kaj.
Skibene må ikke benyttes til permanent bolig.
Deletions:
1 Skibet skal være optaget i T/S


Revision [36]

Edited on 2008-03-16 13:04:58 by NyhavnsWebmaster
Additions:
......


Revision [32]

The oldest known version of this page was created on 2008-03-16 13:01:47 by NyhavnsWebmaster
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki