Revision [63]

This is an old revision of ReGler made by NyhavnsWebmaster on 2008-03-17 12:00:44.

 

Skibene skal have en kvalitet så at de er optaget i Træskibs Sammenslutningen og godkendes af Nyhavnsforeningen.
Skibene skal være aktive og sødygtige - og skabe liv i havnen med ud- og indsejlinger.
Fartøjerne må ikke indrettes til forretning eller restaurant.
Der må ikke foregå handel fra skib til kaj, ej heller opstilles reklamer på skib eller kaj.
Skibene må ikke benyttes til permanent bolig.......
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki