Revision [66]

This is an old revision of ReGler made by NyhavnsWebmaster on 2008-03-17 15:34:04.

 

Regler for optagelse i Nyhavn


For at sikre skibet har en vis kvalitet, skal det være optaget i træskibssammenslutningen, og godkendes af Nyhavnsforeningen
Skibene skal være aktive og sødygtige - og skabe liv i havnen med ud- og indsejlinger.
Fartøjerne må ikke indrettes til forretning eller restaurant.
Der må ikke foregå handel fra skib til kaj, ej heller opstilles reklamer på skib eller kaj.
Skibene må ikke benyttes til permanent bolig.

Skibet skal være forsikret, som minimum Ansvar + Hævning hvis skibet synker......
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki