Revision [71]

This is an old revision of ReGler made by NyhavnsWebmaster on 2008-03-17 15:57:40.

 

Regler for optagelse i Nyhavn


For at sikre skibet har en vis kvalitet, skal det være optaget i træskibssammenslutningen, og godkendes af Nyhavnsforeningen
Skibene skal være aktive og sødygtige - og skabe liv i havnen med ud- og indsejlinger.
Fartøjerne må ikke indrettes til forretning eller restaurant.
Der må ikke foregå handel fra skib til kaj, ej heller opstilles reklamer på skib eller kaj.
Skibene må ikke benyttes til permanent bolig.

Skibet skal være forsikret, som minimum Ansvar + Hævning hvis skibet synkerAnløb af Nyhavn


Alle skibe der er medlem af TS kan anløbe Nyhavn.
Man betaler ikke havnepenge de første 5 døgn. Herefter betales 50 kr. pr døgn
Strøm afregnes efter forbrug 3 kr. pr kilo wat.
Vand er gratis.

Nyhavnsbroen må ikke åbnes i tidsrummet Kl 06:00- 09:00 og 15:00 og 18:00 på hverdage. Lørdag og søndag ingen begrænsning.
Ring i god tid til havnefogeden 21658375, for om sommeren er mange af broåbnererne ude at sejle.......
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki