Revision history for ReglerNyhavn


Revision [601]

Last edited on 2008-08-26 10:44:59 by NyhavnsWebmaster
Additions:
Alle gæsteskibe – inkl. vinterliggere – skal være medlem af TS med jomfrustander og gyldigt årsmærke. Udenlandske fartøjer skal være af samme historiske kvalitet.
Et fartøj der tildeles fast plads ligger på prøve det første år. I tilfælde af påtale om manglende efterlevelse af ”Regler for Nyhavns Veteranskibshavn” kan prøvetiden forlænges eller pladsen mistes.
Fartøjerne skal være sødygtige, hvilket på forlangende af Skipperlauget eller Nyhavnsforeningen skal kunne dokumenteres ved fremvisning af fartcertifikat el.lign. eller sandsynlig-gøres på anden måde. Der kan dog midlertidigt dispenseres for skibe under ombygning.
Deletions:
Alle gæsteskibe – inkl. vinterliggere – skal være medlem af TS med jomfrustander og gyl-digt årsmærke. Udenlandske fartøjer skal være af samme historiske kvalitet.
Et fartøj der tildeles fast plads ligger på prøve det første år. I tilfælde af påtale om manglen-de efterlevelse af ”Regler for Nyhavns Veteranskibshavn” kan prøvetiden forlænges eller pladsen mistes.
Fartøjerne skal være sødygtige, hvilket på forlangende af Skipperlauget eller Nyhavnsfor-eningen skal kunne dokumenteres ved fremvisning af fartcertifikat el.lign. eller sandsynlig-gøres på anden måde. Der kan dog midlertidigt dispenseres for skibe under ombygning.


Revision [600]

Edited on 2008-08-26 10:44:15 by NyhavnsWebmaster
Additions:
Nyhavnsforeningen varetager de løbende forhandlinger med det offentlige om Veteranskibshavnens vilkår, ve og vel, og har derfor ansvaret for eventuelle reguleringer af fartøjsantallet.
Deletions:
Nyhavnsforeningen varetager de løbende forhandlinger med det offentlige om Ve-teranskibshavnens vilkår, ve og vel, og har derfor ansvaret for eventuelle reguleringer af fartøjsantallet.


Revision [599]

Edited on 2008-08-26 10:43:36 by NyhavnsWebmaster
Additions:
Derudover er reglerne udbygget administrativt af Skipperlauget i samråd med Nyhavnsforeningen. Denne del kan i enighed løbende revideres.
Deletions:
Derudover er reglerne udbygget administrativt af Skipperlauget i samråd med Nyhavnsfor-eningen. Denne del kan i enighed løbende revideres.


Revision [588]

Edited on 2008-06-28 08:35:09 by NyhavnsWebmaster
Additions:
**Tilføjet af webmaster**
Deletions:
**Tilføget af webmaster**


Revision [505]

The oldest known version of this page was created on 2008-04-24 09:33:38 by NyhavnsWebmaster
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki