Wiki source for TidLigere


Show raw source

@@=====Mange Gamle skibe, har forladt Nyhavn siden 1998=====@@

Du tænker måske hvorfor 1999 ? Det er fordi jeg startede med at komme i Nyhavn sidst i 1998

sidst ændret 25 - 04 - 23
""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Palnatoke lille 2.jpg" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Palnatoke</td></tr>


<tr><th>Historien kort.</th><td>I år 2001 købte læge Lasse Hessel skibet. Skibet så pænt ud men var i en elendig forfatning. Han fik det sejlet det til Marstal, og på Ebbes Bådeværft i Marstal blev skibet blev restaureret fra yderst til inderst . Lasse og Medicine group brugte 6 mil. og mange år på at restaurere skuden. I 2017 blev Palnatoke solgt for 1 mil. til værftsejer Cai Larsen Svendborg, og kan lejes gennem Maritimt Center Danmark</td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Svendborg</td></tr>

</table></td>
</tr>
</table>""
>>[[MeRetre Mere om Palnatoke]]>>


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Helga Maria lille.jpg" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Helga Maria</td></tr>


<tr><th>Historien kort.</th><td> En stor engelsk ejet Hajkutter, som lidt efter lidt blev til et hospis for bumser, en nat slæbte hun rundt på Birgitte Helle , besætningen sprang ombord, fik frigjort Birgitte H og overtalte ham til at sejle ud af havnen.Det var 2001. Her lå hun indtil ejeren blev slået ned og indlagt, havnen opbragte hende for manglende betalt havne penge. Havnen satte pumper på skibet så det kunne holde sig flydende og havde det liggende ovre bag ved Halvandet. Skibet kom senere på auktion og solgt. ( Mens ejeren var indlagt, han kom noget tid efter og spurgte efter sit skib ) </td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Hun ligger DD i Odden Havn og ser noget anderledes ud, men er stadig lige forsømt.</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""
>>[[MeRefem Mere om Helga Maria]]>>


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/nyhavn skib lille.jpg" /></td>
<td><table border=0>


<tr><th>Skibets navn</th><td>Hilda</td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>Fra pålidelig kilde har jeg modtaget følgende. Hilda er på 59 Brt. og er bygget 1902 i Svendborg af S.Weber,skibet lå i Nyhavn da jeg begyndte at komme der omkring år 2000</td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Er hugget op i Rødby.</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Vejler Solna lille.jpg" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Vejler Solna</td></tr>


<tr><th>Historien kort.</th><td>Skibet lå her i en kort periode, ca år 2001-2 jeg mener det var en svensk kutter. Solna er navnet på en svensk by. Jeg havde den tvivlsomme fornøjelse at ligge uden på hende, og havde store problemer med at få hunden op og hen over skibet. Bestyrelsen mente da også at skibet ikke rigtig passede ind i Nyhavn Så de flyttede den i første omgang længst ned mod ankeret.</td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Nyhavn</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""
>>**[[MeReet Mere om Vejler]]**>>


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Monsunen lille.jpg" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Monsunen</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td>Mattis<br />Kbhvn</td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>Monsunen ejedes af Mattis,som en dag fandt på at ville være værtshus ejer. Så han købte Mønten men efter et stykke tid fandt han ud af at Mønten tog alt for meget af hans fritid , så han valgte at sælge skibet. Den nye ejer sejlede til Bornholm. Det er Monsunen den hvide kutter, der ligger inderst på billedet, under Ma-Ri.</td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Nexø</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""
>>[[MeRe13 Mere om Monsunen]]>>


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Twea lille.jpg" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Twea</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td>Heino<br />Østen </td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>Heino var en meget kreativ ung mand, på et tidspunkt havnefoged i Nyhavn, og en dygtig sælger, han solgte skibet til en Svensker ansat på Hotel Admiralen, de sejlede over til Chr. Havn og her boede den nye ejer på skibet. Manden blev fyret, havnepengene blev ikke betalt, ingen vidste hvor ejeren var, pludselig var skibet væk.</td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Måske Sverige</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""
>>[[MeRe12 Mere om Twea]]>>


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Molly Hawk lille.jpg" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Molly Hawk</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td>2 brdr.<br />DK</td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>Det er historien om drømmen om det helt rigtige skib, så blev den ene gift og så den anden. Skibet blev solgt 2003 og sejlede ud. Senere endte hun i Holbæk, hvor man forsøgte at sælge den som andele. Havneregulativet blev ikke overholdt , så hun blev slæbt til Orø, heller ikke her ville man have den nu meget dårlig vedligeholdte båd. Tilbage til Holbæk som nu har hugget hende op.</td></tr>

<tr><th></th><td>Hugget op</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""
>>[[MeRe14 Mere om Molly Hawk]]>>

""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Poseidon lille 2.jpg" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Posiedon</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td>Hans<br />Kbhvn</td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>Poseidon Blev trukket ud 2003 efter at være Sunket flere gange. Kom ud på Dokken som projekt skib for narkomaner, som blev støttet med 3 x 400,000 kr udbetalt over 3 år. Så med Aldi værktøj gik narkomanerne i gang med restaureringen. På forunderlig vis gik der pludselig, en sent aften, ild i skuden, der så brændte ned til kølen. Ps. De fik lov til at beholde pengene til andre projekter.</td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Er hugget op</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""
>>**[[MeRefire Mere om Poseidon]]**>>


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Boomerang lille 2.jpg" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Boomerang</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td>Claes<br />Langeland</td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>I år 2003-4 ragede Claes sig uklar med foreningen så han sejlede ud. Pludselig lå han opankret midt i Kbh Havn ud for Nyhavn, Sølika brugte han for at kunne komme i land. Skibet blev opbragt af havnen og til sidst solgt.Det kom til sydhavn vest hvor den nye ejer forsøgte at etablere skibet som et andels skib, til sidst blev hun sat på land og blev lidt efter lidt skåret i stykker, som regel lige før Skt. Hans.</td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Er hugget op</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""
>>[[MeReotte Mere om Boomerang]]>>


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Sølika lille.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Sølika</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td>Claes<br />Langeland</td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>Claes havde ikke nok i Boomerang , så da han støtte på en sød lille en mastet Colin Archer, der trængte til en kærlig hånd, købte han den. Claes flyttede til Langeland og tog båden med sig. Senere solgte han hende til Colin Acher museet i Norge</td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Norge</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Nyhavns skib lille.jpg" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Thai</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td>Carsten<br />by </td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>Skibet lå i mange år i Nyhavn, Carsten mente skibet var så dårligt at det skulle hugges op. Men omkring 2003-4 blev Thai solgt til nogle Svenskee, som ville restaure hende. Hun har så været i svensk eje indtil nu. Februar 2021 blev hun sat til salg. Og kort tid efter var hun solgt </td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Gotland SV 2021</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""
>>==**[[MeReto Mere om skibet]]**==>>


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Anne Marielille.jpg" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Anne Marie</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td>Henning </td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>Et eller andet tidspunkt omkring 2006 - 07 fik Anne Marie`s skipper en god ide, de flyttede skibet til Frederikssund , for der var kortere vej til skibet og mere plads. Og i år 2008 opsagde de deres plads i Nyhavn. Som tiden gik kom de desværre til at savne deres gamle venner og det sociale liv i Nyhavn, så de søgte tilbage igen 2013. Anne Marie lå så i Nyhavn imdtil Oktober 2020, hvor den nye ejer Peter Møller sejlede hende til Hundested og hun skal så senere til Roskilde og ligge.</td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Roskilde ( Januar 2021 ).</td></tr>

</table></td>
</tr>
</table>""
>>[[MeRe25 Mere om Anne Marie]]>>


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Athene lille.jpg" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Athene</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td>Lars<br />by </td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>Athene sejlede ud 2007 – Lars solgte skibet til Lars Elstrup, Som havde tjent lidt penge på fodbold. Han troede at træskibe holdt sig flydende af sig selv, men efter udsejlingen af Nyhavn var den ved at synke et par gange i Tuborg havn, Lars opgav projektet og solgte den til en af sine Facebook følgere for en krone. På den første tur, gik motoren i stå i dårligt vejr. Men de formåede at komme ind til Langeland. Skibet blev efterladt der. Class, som boede der,faldt ud af hvem der ejede skibet. Han boede i en glasfiber båd. Ejerene og Claes byttede så skibe, så den nuværende ejer er Claes. </td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Langeland</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""
>>[[MeRe19 Mere om Athene]]>>


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Haabet k lille.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Haabet København</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td>Benny<br />Kbhvn</td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>I 2004 blev Benny gift, men havde svært ved at overbevise sin nye kone om at sejlads var dejligt, så da han /skibet kom i klammeri med foreningens vedtægter, sejlede han ud til Nord havn og gemte den. Udgifterne til at holde skibet flydende på gæsteplads blev til sidst for meget,så skibet blev sat til salg. Til sidst overtog Stumann skibet for gælden, Den nye ejer sejlede ud til sydhavn Vest, der lå den så og forfaldt. Til sidst sank den. </td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>er hugget op</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""
>>[[MeRe15 Mere om Haabet]]>>


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Illum lille.JPG" /></td>
<td><table border=0>
<tr><th>Skibs navn</th><td>Illum</td></tr>

<tr><th>Ejer</th><td>Hasse<br />Sydhavn vest</td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>I 2007 forlod Illum havnen. Skipper havde bøvl med at overholde indgåede aftaler, så efter en del advarsler blev han smidt ud, Illum blev for nogle år siden belagt med en gummi membran under vandlinjen, så det er nok den tætteste træskib der findes. Illum er en fuld sejldygtig husbåd. </td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Illum ligger i Sydhavn vest</td></tr>

</table></td>
</tr>
</table>""
>>[[MeReelleve Mere om Illum]]>>


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Mille lille.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Mille</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td>Poul Erik<br />Kbhvn</td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>Den ny ejer sejlede skibet til Nord havn og lå der et par år. Der var hele tiden noget der skulle repareres
og til sidst var der ikke flere penge i tanken, så da ejeren sejlede på grund og ødelagde kølen , blev skibet udbudt til afhentning. Jeg kan desværre ikke huske ejerens navn, men i TS årbogen står der Poul Erik. Ifølge TS årbogen ejer Poul Erik stadig skibet indtil 2016.</td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Nord Havn</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""

------------------------------------
""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Anna lille.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Anna</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td>Morten<br />Kbhvn</td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>Sejlede ud efter noget privat bølv med A. G. Lå i lang tid i Sydhavn vest. Er nu restaureret færdig og ligger bag Operaen</td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Anna ligger igen i Nyhavn Juni 2023</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""
>>[[MeRe17 Mere om Anna]]>>


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Kraka lille bo.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Kraka ( lille )</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td>Bo Thomsen<br />Kbhvn</td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>I 2009 sprang Kraka læk på en Sveriges tur, kom dog til Gilleleje for at blive repareret, men var for rådden, blev givet væk og endte som et kunstværk i havnen. Man kunne for en tier sænke skibet eller hæve det.Det er nok det skib i verden der er sunket flest gange. Sidst set i inderhavnen ved Ørsteds værket, er temmelig sikkert hugget op, da alle skibene derude blev flyttet også kunstværket.</td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>?</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""
>>[[MeRe24 Mere om Kraka]]>>


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Anja mokuba lille.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Anja</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td>Mikkel<br />Ringkøbing</td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>Først havde Michael skibet, så købte Mikkel det Han hyggede sig noget tid. Så fandt han en kone som ville bo på landet, så de kikkede, her og der og fandt til sidst en nedlagt skole på Jyllands vestkyst ( Ringkøbing ). Opgive skibet ville Mikkel ikke , så efter de havde etableret sig, omkring 2008, kom han over og hentede skibet. Skibet kom dog ikke længere en til Limfjorden ( ved ikke hvor) for Mikkel fandt ud af at Vesterhavet var noget mere hidsigt end Øresund. Der lå hun så i mange år, indtil en køber kom forbi. Køberen ville lave et far og søn skib og sejlede tilbage til Nyhavn. Nu hedder skibet Mocuba. Den er så igen smidt ud af havnen 2022 </td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Chr. Havn</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Mira lille.jpg" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Mira</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td>Navn <br />by </td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>Mira blev købt ud af havnen af DFDS , så hun var næsten aldrig hjemme i havnen, så da hun blev solgt blev hun udfaset da hun aldrig deltog i noget der havde med Nyhavn at gøre og ikke betalte havnepenge. Ligger på Wilders plads.</td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Kbhvn Havn</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Kraka lille n.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Kraka</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td>Lars<br />Kbhvn</td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>Kraka – Valgte selv at sejle ud , var træt af alt det bøvl og larm i Nyhavn. Han lå i Nordhavn et par år inden han i 2008 opsagde sin plads i Nyhavn . Både han og skibet har det fint i Nordhavn </td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Nordhavn</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Thyra lille.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Thyra</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td>Anders<br />by </td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>I 2009 fik skipper den gode ide, at sejle ud, kaste anker og så ligge på havet og ved lige holde skibet der, På 3 dage blæste det op om natten, Ankeret skred og Thyra forliste ud for Bellevue. Vi fik hende fri, men Thyra blev ikke lukket ind i Nyhavn igen. sejlede til Sydhavnen og sank. Blev hævet og solgt for 1 kr. Sidst set i Rødvig , hvor hun mange år senere blev hugget op. Anders</td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Er hugget op</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""
>>[[MeRe20 Mere om Thyra]]>>


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Mary Ann lille ny.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Mary Ann</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td>Marck<br />?</td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>I 2009 blev Mary-Ann Blev smidt ud fordi han ikke var tilmeldt TS, sejlede på grund v søhus syd for Dragør. Det siges at den 2-3 år efter blev bjerget og restaureret. </td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>?</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""
>>[[MeRe18 Mere om Mary-Ann]]>>


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Simone L lille.JPG" /></td>
<td><table border=0>
<tr><th>Skibs navn</th><td>Simone L.</td></tr>

<tr><th>Ejer</th><td>Jens<br />Amager</td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>Jens er en meget kreativ person, men da han i 2010 forsøgte at kuppe Nyhavns foreningen, fik de nok af ham. Skibet sejlede ud og lå lidt her og der, indtil havnen også fik nok og overtog skibet. Senere blev hun solgt og var i sommers i Gilleleje for at blive ombygget til en turbåd</td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Turbåd i Kbhvn Havn</td></tr>


</table></td>
</tr>
</table>""
>>[[MeRe23 Mere om Simone L]]>>


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Vixen lille.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Vixen</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td>Michael<br />Ishøj</td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>Denne dejlige lille skude , som oprindelig tilhørte Vikingeskibs museet som følge skib til Vikingeskibene, blev solgt og kom til Nyhavn, hvor foreningen Vixen ejede hende nogle år. Hun var under restauration, og havde lige fået ny dørk for en formue. Så stod en af pumperne af og den nye dørk blev oversvømmet . I første omgang, så det ikke så slemt ud, men bedst som man troede det hele var reddet , stod pumoerne af igen. Så i 2010 kastede man håndklædet ind i ringen. Til salg skiltet kom frem og hun blev solgt, og den nye ejer sejlede til Dragør Fortet, og der ligger hun endnu. Vinteren 2019 - 20 var hun til salg igen </td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Dragør</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""
>>[[MeRe40 Mere om Vixen]]>>


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Marlene lille.jpg" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Marlene</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td>Michael <br />Falster </td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>Kommunen købte Ilse til Sundholms grønlændere, meningen var at de selv skulle holde den og betalede den hen ad vejen. På kommunens anmodning fik hun plads i Nyhavn. De omdøbte den til Marlene og sejlede, med en skipper ved roret, indtil gearet en dag gik i stykker. Men Grønlændere er Grønlændere så der var for meget fest og larm. Så da afdelingen på Sundholm blev nedlagt i 2011, solgte de Marlene for en krone til Michael på Falster</td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Bandholm havn 2020</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""
>>[[MeRe22 Mere om Marlene]]>>


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Skibenerosa.gif" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Rosa</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td>Lars<br />by </td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>Lars besluttede sig for at få et større skib, så han begyndte at fælde nogle træer og gik i gang. Da skibet var klar til at søsætte det, blev han enige med skipperlauget om at bytte skibene. Han fortsatte opbygningen af Altair i Nyhavn.</td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Hundested 2021</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""
>>[[MeRe30 Mere om Rosa]]>>


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Skibenewahine.gif" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Wahine</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td>Navn <br />by </td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>Wahine – sejlede til Bogø , Kom tilbage til Nyhavn blev solgt til Carsten Thai som fandt en masse svamp i skibet. Wahine kom på land i Nordhavn, Det endte med en retssag om svamp, Senere blev Wahine overgivet til Stumann og hugget op</td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>er hugget op</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Larus lille.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Larus</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td>Navn <br />by </td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>Tina solgte Larus til manden der drømte om et stort skib, som han kunne sejle rundt i. Han viste ikke man skulle have papirer for at sejle Larus, så den fik en del buler og skrammer. Beklagelig vis havde han ikke sørget for havneplads, til så stor en skude , så det blev lidt her og lidt der. Pengene blev brugt til havneleje så hun blev mere og mere forsømt, Larus forlod Nyhavn 2018 </td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Er hugget op 2020</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""
>>[[MeReseks Mere om Larus]]>>


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Fortuna lille.jpg" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Fortuna</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td>Michelle<br />Kbhvn</td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>Fortuna. Var på prøve 1 og et halvt år. Kom i klammeri med loven og blev smidt ud sommeren 2019
Skibet er nu tilbage i Nyhavn Dec 2020. med ny ejer</td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Nyhavn </td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""
>>[[MeRe31 Mere om Fortuna]]>>""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Skibenebirgittehelle.jpg" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Birgitte Helle</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td>Jesper Flyvr<br />Kbhvn</td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>Efter 38 år i havnen, smidt ud 2019, pga for dårlig stand.</td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Sat på land</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""
>>[[MeRe43 Mere om Birgitte Helle]]>>

------------------------------------
""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Haabet lille.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Haabet</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td>Samir<br />Kbhvn</td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>smidt ud 2019, pga den stort set ikke sejlede i 8 år</td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Hugget op</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""
>>[[MeRe21 Mere om Haabet]]>>

---------------------------------------------------

""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/GamleNyhavn lille .jpg" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Andre skibe der har ligget eller overvintret i Nyhavn, </th><td></td></tr>

<tr><th>Skibs navn</th><td></td></tr>
<tr><th>Anne Sofie ketch lå i Nyhavn 78 </th><td></td></tr>
<tr><th>Dagmar</th><td></td></tr>
<tr><th>Gefion</th><td></td></tr>

<tr><th>Nornegjest</th></tr>
<tr><th>Viking II</th><td></td></tr>
<tr><th>Ydon</th><td></td></tr>
<tr><th>Zeus Jagt lå i nyhavn 1978 </th><td></td></tr>
<tr><th>Hulda en stor Galease.... er hugget op</th><td></td></tr>
<tr><th>Bali Hai. ...er hugget op</th><td></td></tr>
<tr><th>Wilhelm.. ligger nu i Gilleleje</th><td></td></tr>
<tr><th>Dunfin ligger på Bogø</th><td></td></tr>
<tr><th>Saga en stor Skonnert finsk bygget</th><td></td></tr>
<tr><th>Isefjord skonnert 78</th><td></td></tr>
<tr><th>Kraka Galease 77</th><td></td></tr>
<tr><th>Ternen Ketch 77 </th><td></td></tr>
<tr><th>Rosvig skonnert ( besøg 76 )</th><td></td></tr>
<tr><th>Agnete lå i nogle år i Nyhavn ca 79</th><td></td></tr>


</table></td>
</tr>
</table>""
---------------------------------------------------

""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/kyri lille.jpg" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Kyri</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td>Et fond med Villy Damstrup i spidsen<br /></td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>I følge bogen " Eriks himmelfart " lå skibet i nyhavn i 1993 og frem til ? ( ca 2000 )Jeg har nu fundet en årbog fra 1991, der står at Willy Damstrup ejede Kyri. og jeg har fået at vide at Villy `s far, Lauge købte den tilbage og huggede hende op </td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Er hugget op</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""

""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Liva lille.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Liva</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td><br />?</td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>Træskibet "Fredsbudet" var bygget 1919 i Risør på Risør Værft og havde levet en omtumlet tilværelse bl.a. som missionsskib på de Norske fjorde. Liva, som Skibet hed nu, flyttede fra Frederiksholms Kanal, hvor det havde ligget siden starten i 1983, til Nyhavn udfor nr.20 – 22, klods op ad Nyhavnsbroen…året vat 1987.</td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Er hugget op.</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""
>>[[MeResyv Mere om Liva]]>>

""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Gedser rev lille.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Gedser Rev</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td><br />?</td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>National museets fyrskib Gedser Rev.</td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Helsingør</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""
>>[[MeReni Mere om Gedser Rev]]>>


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/pram lille .JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Pram</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td><br />?</td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>National museets Pram</td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Holbæk</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""
>>[[MeReti Mere om Prammen]]>>


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Sluppen_Ruth.jpg" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Ruth</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td><br />?</td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>Slupper Ruth er et af National museets skibe, som Vikinge skibs museet tager sig af</td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Roskilde</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""
>>[[MeRe42 Mere om Ruth]]>>


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/anna møller lille 2.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Anna Møller</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td><br />?</td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>National museets Anna Møller</td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Holbæk</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""
>>[[MeRe43 Mere om Anna Møller]]>>


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Thildelille.jpg" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Thilde</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td><br />xxx</td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>Thilde fik en kort periode i havnen, Efter 2 i havnen skulle hun på land, også for de hun tog en del vand ind, Efter den helt store omgang blev hun så søsat. Desværre tog hun nu endnu mere vand ind. Op igen . Årsagen var at alt træ bag isforhudningen i begge siden var rådnet væk. Det ville koste mere at reparere Thilde end hvis man byggede et nyt skib. Så hun blev sat til ophugning. </td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Gilleleje hor hun blev hugget op</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""
>>[[MeRe42 Mere om Thilde]]>>

""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Agnete_001.jpg" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Bådens navn </th><td>Agnete halvdæksbåd</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td><br />Dan Stockmann</td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>Siges at have ligget i Nyhavn i 73 og fastligger i nogle år omkring 79 </td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Chr. Havn Der siges at de skulle være på vej nu til en total restaurering </td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Saga.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Saga</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td><br />?</td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>Finsk bygget skonnert</td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>xxx</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Altair ud 1.jpg" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Altair</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td><br />Lars Meinild</td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>Endnu et skib har valgt at forlade Nyhavn. Altair blev bygget Ca. 2014 og kom kort tid efter ind i havnen, hvorefte hu gennem en årrække blev færdigbygget </td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Hundested havn </td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""
>>[[MeRe50 Mere om Altair]]>>


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Prøve.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>prøve</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td><br />?</td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>Nogen får saven i havnen, </td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Gilleleje Nu or hun blev hugget op</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""
>>[[MeRe41 Mere om Joy]]>>

""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Prøve.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>prøve</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td><br />?</td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>Nogen får saven i havnen, </td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Gilleleje Nu or hun blev hugget op</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""
>>[[MeRe41 Mere om Joy]]>>
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki