Revision [3822]

Last edited on 2020-03-19 14:55:19 by NyhavnsWebmaster
Additions:
opdateret 19 - 03
Deletions:
opdateret 17 - 03


Revision [3821]

Edited on 2020-03-19 14:55:02 by NyhavnsWebmaster
Additions:
LIFTEN ER AFLYST
18 - 04 Annettes fødselsdag ....... FØDSELSDAGEN ER AFLYST pga Corona virussen indtil videre
Deletions:
Liften kommer 04 April til 13 April
18 - 04 Annettes fødselsdag ....... Fødselsdagen er AFLYST pga Corona virussen


Revision [3799]

Edited on 2020-03-17 10:39:26 by NyhavnsWebmaster
Additions:
Admiralforsamlingen d. kl 19:00 på Svalan
Deletions:
Admiralforsamlingen d. 2 April kl 19:00 på Svalan


Revision [3798]

Edited on 2020-03-17 10:39:04 by NyhavnsWebmaster
Additions:
opdateret 17 - 03
======Admiralforsamlingen er udskudt indtil videre======
Deletions:
opdateret 14 - 03


Revision [3796]

Edited on 2020-03-14 20:48:39 by NyhavnsWebmaster
Additions:
opdateret 14 - 03
Deletions:
opdateret 02 - 03


Revision [3795]

Edited on 2020-03-14 20:46:34 by NyhavnsWebmaster
Additions:
18 - 04 Annettes fødselsdag ....... Fødselsdagen er AFLYST pga Corona virussen
Deletions:
18 - 04 Annettes fødselsdag Fødselsdagen er aflyst pga Corona virussen


Revision [3794]

Edited on 2020-03-14 20:46:00 by NyhavnsWebmaster
Additions:
18 - 04 Annettes fødselsdag Fødselsdagen er aflyst pga Corona virussen
Deletions:
18 - 04 Annettes fødselsdag ===**[[AnneTe Invitation tryk her]]**===


Revision [3700]

Edited on 2020-03-03 17:00:18 by NyhavnsWebmaster

No differences.

Revision [3699]

Edited on 2020-03-03 16:59:56 by NyhavnsWebmaster

No differences.

Revision [3698]

Edited on 2020-03-03 16:58:16 by NyhavnsWebmaster
Additions:
18 - 04 Annettes fødselsdag ===**[[AnneTe Invitation tryk her]]**===
Deletions:
18 - 04 Annettes fødselsdag ===**[[AnneTe Invitation tryk her]]**===


Revision [3697]

Edited on 2020-03-03 16:57:29 by NyhavnsWebmaster
Additions:
18 - 04 Annettes fødselsdag ===**[[AnneTe Invitation tryk her]]**===
Deletions:
18 - 04 Annettes fødselsdag
=====**[[AnneTe Invitation tryk her]]**=====


Revision [3695]

Edited on 2020-03-03 16:55:51 by NyhavnsWebmaster
Additions:
18 - 04 Annettes fødselsdag
=====**[[AnneTe Invitation tryk her]]**=====
Deletions:
18 - 04 Annettes fødselsdag


Revision [3693]

Edited on 2020-03-03 16:53:21 by NyhavnsWebmaster
Additions:
18 - 04 Annettes fødselsdag


Revision [3687]

Edited on 2020-03-03 10:53:39 by NyhavnsWebmaster
Additions:
Havnens dag i Margreteholm havn ( Vild med vand ) 6 - 6 ?
Deletions:
Havnens dag i Margreteholm havn 6 - 6 ?


Revision [3686]

Edited on 2020-03-03 10:52:59 by NyhavnsWebmaster
Additions:
Havnens dag i Margreteholm havn 6 - 6 ?


Revision [3685]

Edited on 2020-03-03 10:45:48 by NyhavnsWebmaster
Additions:
Nyhavnsforeningens Generalforsamling April ?


Revision [3674]

Edited on 2020-03-02 23:14:55 by NyhavnsWebmaster
Additions:
Skal du spise med Kl 18:00 tilmelding til Annette annettedres@hotmail.com
Deletions:
Skal du spise med Kl 18:00 så giv Annette et ring


Revision [3673]

Edited on 2020-03-02 23:13:41 by NyhavnsWebmaster
Additions:
===**[[GeneRal Dagsordenen tryk her]]**===
Deletions:
=====**[[GeneRal Dagsordenen]]**=====

.


Revision [3672]

Edited on 2020-03-02 23:12:28 by NyhavnsWebmaster
Additions:
Admiralforsamlingen d. 2 April kl 19:00 på Svalan
Skal du spise med Kl 18:00 så giv Annette et ring
=====**[[GeneRal Dagsordenen]]**=====
Deletions:
GeneRal
Årsmøde i Nyhavns Skipperlaug
Admiralforsamling 2020
Torsdag d. 2/4 kl. 19.00
SVALAN i Nyhavn
Skipperlauget inviterer til spisning kl. 18.00 – 19.00.
Husk tilmelding til mad til Annette: annettedres@hotmail.com
Dagsorden for Admiralforsamling
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning v/ Jørgen Krumbæk Hansen
3. Orientering
3.1: Havnefoged Jimmy Andersen. Nyt fra havnen.
3.2: TS-lokal Sjælland Nord. Orientering fra TS-kolofonmøde, om TS-pinsestævne i Aalborg,
Kapsejladsen Øresund på Langs, Sundtoldsmarked i Helsingør kommende TS-medlemsmøder –
Aarhus + Snekkersten & Helsingør etc.
3.3: Nyhavnsforeningen v/ Formand Søren Stenderup. Projekt Nyholm, hjemmesiden, nye
initiativer m.m.
3.4: Påsejlingsliste v/Hanne Hollnagel.
4. Regnskab og fastsættelse af kontingent v/ John Bo Nielsen og revisor Stig Viborg
a) Gennemgang og godkendelse af regnskab.
Beløb for skibes strømforbrug + fartøjskontingent (kr. 1000) til Nyhavns Skipperlaug &
Nyhavnsforeningen skal indbetales senest d. 1/5 på nedenstående konto.
Nyhavns Skipperlaugs Konto:
DANSKE BANK
Registreringsnummer 1551
Kontonummer 7920962
5. Status - skibene i Nyhavn
Under dette punkt beretter hvert fartøj om restaureringsplaner, deltagelse i sejlads-arrangementer
og togtplaner for sommeren,
ALTAIR
ÁLVUR
ANNE MARIE
FANE
Nyhavns Skipperlaug
2www.nyhavns-skipperlaug.dk
GASEN
FØNIX (tidligere HAABET)
LOTTE BRINCH
MA-RI
SVALAN
SPURVEN
THILDE
WOTAN
MOCUBA Ansøger 2020. Ligger pt. på vinterplads.
6. Valg til bestyrelsen – i hht. Vedtægter – for en 2-årig periode:
Havnefoged Jimmy Andersen.
Kasserer John Bo Nielsen.
Bestyrelsesmedlem Jesper Høyen Munk.
7. Årets gang i Nyhavn – orientering til kalenderen / nedsættelse af udvalg
a) Fastelavn med Frømandsklubbe & tøndeslagning for børn søn. d.23/2 kl.11.00-13.00
b) TS-medlemsmøde d. 29/2 - 1/3 i Aarhus.
c) Forårsklargøring i Nyhavn: Strömma sponserer atter en lift i påsken.
d) Generalforsamling i Nyhavnsforeningen. Dato?
e) TS-pinsestævne i Aalborg d. 30/5 - 1/6, koordinere sejlplaner og fællesskab.
f) Lørdag d. 20/6. LOTTE BRINCH og MA-RI holder 200 års fødselsdag i Nyhavn.
g) Lørdag d.16/6 Vild med Vand i Lynetten. Info følger.
h) Sankt Hans i Nyhavn. Tirsdag d. 23/6. Grill, bål og hygge.
i) D.8/8 – 9/8 Øresund på langs. Kapsejlads fra Svanemøllen til Helsingør.
j) D. 15/8 Sundtoldsmarked i Helsingør – program og tilmelding følger.
k) D.9/10 Kulturnatten i Nyhavn. Annette tilmelder og laver ansøgning til kommunen.
l) D.10/10 TS-medlemsmøde region Nordsjælland. Program følger.
m) D.5/12 Julefrokost i Nyhavns Skipperlaug. Udvalg nedsættes.
n) D. 31/12 Nytårskur kl.11.00 på WOTAN.
8) Indkomne forslag & visioner for Nyhavn
Input til havnens fremtid.
9. Eventuelt
Vi glæder os til at se jer!
Mvh


Revision [3671]

The oldest known version of this page was created on 2020-03-02 23:08:27 by NyhavnsWebmaster
Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by WikkaWiki