Dagsordenen
Generalforsamlingen
Tirsdag 11 april kl. 19:00 på Svalan

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år samt fastsættelse af kontingent
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og revisor
6. Eventuelt
Forslag skal sendes ind inden d 4 april
....
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki