Dagsordnen
Indkaldelse til Generalforsamling i Nyhavnsforeningen
Tirsdag den 5. april 2022 kl. 1900.
Generalforsamlingen afholdes på hotel Bethel, Nyhavn 22.Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen for det forløbne år.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og revisor.
6. Eventuelt.


På bestyrelsens vegne
Søren Stenderup
formand

.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki