Billed

Regler for optagelse i Nyhavn


For at sikre skibet har en vis kvalitet, skal det være optaget i TS ( Landsforeningen til bevarelse af ældre brugsfartøjer ), og godkendes af Nyhavnsforeningen
Skibene skal være aktive og sødygtige - og skabe liv i havnen med ud- og indsejlinger.
Fartøjerne må ikke indrettes til forretning eller restaurant.
Der må ikke foregå handel fra skib til kaj, ej heller opstilles reklamer på skib eller kaj.
Skibene må ikke benyttes til permanent bolig.
Kun akustisk musik er tilladt i nyhavn.

Skibet skal være forsikret, som minimum Ansvar + Hævning hvis skibet synker i havnen

Anløb af Nyhavn


Alle skibe der er medlem af TS kan anløbe Nyhavn. ( Udenlandske skibe skal være medlem af en tilsvarende organisation )
Man betaler ikke havnepenge de første 5 døgn. Herefter betales 50 kr. pr døgn
Strøm afregnes efter forbrug 6 kr. pr kilo wat.
Det er havnefogeden, i samarbejde med bestyrelsen, der bestemmer hvilke skibe der skal anløbe havnen. Skibene skal på anmodning kunne fremvis forsikring med hævning af fartøjet.
Vand er gratis.
Faciliteterne er få.
Toilet forefindes ved mindeankeret. ( gratis ) Toilettet er åbent kl.......om sommeren
Nyhavnsbroen må ikke åbnes i tidsrummet Kl 06:00- 09:00 og 15:30 - 17:30 på hverdage. Lørdag og søndag ingen begrænsning.
Ring i god tid til havnefogeden 21658375, for om sommeren er mange af broåbnerne ude at sejle.
I københavns havn (herunder nyhavn) må der ikke bades, undtaget er det nye badeland v islands brygge.


Regelsættet for Nyhavns Skipperlaug i sin helhed

......
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki